Ook erfgoedpremies voor verenigingen van mede-eigenaars

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, wat betreft de aanvragen die verenigingen van mede-eigenaars hebben ingediend

Verenigingen van mede-eigenaars hebben – net als fysieke personen – recht op een onbegrensde erfgoedpremie als de verenigingsleden hun domicilie vestigen in het beschermde pand of beschermd landschap waarvoor ze de premie aanvragen.

Als het Vlaams gewest een erfgoedpremie toekent, dan bedraagt die premie nog maximum 25.000 euro. Maar op die regel bestaan er 7 uitzonderingen. 3 daarvan staan ingeschreven in het onroerenderfgoedbesluit zelf. De 4 andere uitzonderingen staan in een ministerieel besluit van 16 maart 2015.

Volgens één van die uitzonderingen kan de erfgoedpremie oplopen tot boven de 25.000 euro als de aanvraag wordt ingediend door de fysieke personen die in het beschermde erfgoed of landschap hun hoofdverblijfplaats hebben of er hun hoofdverblijfplaats willen vestigen na de werken.

In een ministerieel besluit van 9 oktober 2018 breidt minister van onroerend erfgoed Geert Bourgeois die maatregel uit tot de verenigingen van mede-eigenaars. Ook de verenigingen van mede-eigenaars kunnen dus een dossier indienen voor een hogere erfgoedpremie, op voorwaarde dat de leden van de vereniging als fysieke personen hun hoofdverblijfplaats hebben in het beschermde gebouw of landschap, of zij van plan zijn daar hun hoofdverblijfplaats te vestigen.

Premieaanvragen volgens deze ‘bijzondere procedure’ moeten ingediend worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed of bij de eigen gemeente, als dat een erkende onroerenderfgoedgemeente is.

Van toepassing
Vlaams gewest. Vanaf 22 november 2018.

Bron: Ministerieel besluit van 9 oktober 2018 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot bepaling van bijkomende structurele voorafnames voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, wat betreft de aanvragen die verenigingen van mede-eigenaars hebben ingediend, BS 12 november 2018.
Zie ook:
Bijzondere procedure voor een erfgoedpremie’, Agentschap Onroerend Erfgoed.
Carine Govaert
  101