Omzettingstabel voor lijfrente geactualiseerd op 3 juli

Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek

Minister van Justitie Koen Geens heeft de omzettingstabel geactualiseerd waarmee de lijfrente voor behoeftige verwanten in de opgaande lijn bepaalde wordt.

Kinderen zijn bij wet verplicht om in het levensonderhoud te voorzien van hun behoeftige ouders en andere behoeftige bloedverwanten in de opgaande lijn. Maar ook na de dood van een kind blijft die onderhoudsplicht gedeeltelijk bestaan: als een persoon overlijdt zonder nakomelingen na te laten, zal vanuit de nalatenschap een bedrag uitgekeerd worden aan de bloedverwanten in de opgaande lijn die behoeftig zijn. Dat bedrag wordt uitgekeerd in de vorm van een maandelijkse lijfrente of een eenmalig kapitaal.

Het exacte bedrag van de maandelijkse lijfrente of van de gekapitaliseerde lijfrente wordt afgeleid uit een omzettingstabel, die rekening houdt met het geslacht en de leeftijd van de behoeftige bloedverwant, de levensverwachting van die bloedverwant volgens de prospectieve sterftetafels van het Federaal Planbureau, en een interestvoet die gebaseerd is op de gemiddelde rentevoet van de lineaire obligaties (OLO’s) over het voorbije jaar.

De omzettingstabel wordt elk jaar bijgewerkt. De nieuwe versie is van toepassing vanaf de dag van publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Dat is vanaf 3 juli 2020.

Zie ook:
Carine Govaert
  277