Omzendbrief verduidelijkt proeven voor toekomstige federale ambtenaren niveau A

Een KB van 4 juli 2013 regelt de bevorderingsprocedures naar het hogere niveau A. Federale ambtenaren van niveau B en C die willen opklimmen, moeten slagen in een preselectie. Wie slaagt, moet 4 cursussen van een masteropleiding aan een universiteit of hogeschool volgen, in functie van de gewenste job. Selor organiseert ook een vergelijkende selectieproef.

Omzendbrief nr. 637 verduidelijkt dat kandidaten met een diploma dat toegang verleent tot het niveau A en dat uitgereikt is door een universiteit of hogeschool van de Europese Economische Ruimte, worden beschouwd als geslaagden. Na de eerste reeks van proeven bij Selor kunnen ze direct deelnemen aan de derde reeks van proeven.

De derde reeks van proeven is een vergelijkende selectie voor een functie van niveau A die zich in de federale cartografie bevindt. Het gaat om laureaten van de eerste en de tweede reeks proeven van het eigen departement.

De geslaagden voor de derde reeks proeven worden binnen hun eigen departement in dienst geroepen in de openstaande betrekking waarvoor de selectie georganiseerd werd, volgens de volgorde van hun rangschikking.

Maar elk departement kan beslissen om samen met één of meerdere andere departementen de derde reeks proeven te organiseren. Op het einde wordt dan een rangschikking opmaakt voor het eigen departement. En het is ook mogelijk dat een departement beslist om de geslaagden van een derde reeks proeven van andere departementen de mogelijkheid te geven om toegang te krijgen tot een vacant verklaarde betrekking van niveau A.

Bron:Omzendbrief nr. 637 van 25 april 2014 met betrekking tot de overgang naar het niveau A, BS 20 mei 2014
Zie ook: Koninklijk besluit van 4 juli 2013 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de overgang naar het niveau A, BS 16 juli 2013.

Steven Bellemans

Omzendbrief nr. 637 met betrekking tot de overgang naar het niveau A

Afkondigingsdatum : 25/04/2014
Publicatiedatum : 20/05/2014

Gepubliceerd op 21-05-2014

  141