Omzendbrief geeft tekst en uitleg bij recente wetswijzigingen tot optimalisering Databank Burgerlijke Stand

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 19 maart 2019 over de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 van de Verzamelwet Justitie van 31 juli 2020 bevat belangrijke nieuwigheden m.b.t. de modernisering van de burgerlijke stand. Vooral aanpassingen die de werking van de DABS – de Databank Akten Burgerlijke Stand - moeten verbeteren en die de dagelijkse taken van de gemeenten en hun ambtenaren van de burgerlijke stand moeten vergemakkelijken. De meeste bepalingen treden in werking op 1 september 2020, sommige bepalingen kregen een retroactieve inwerkingtreding op 31 maart 2019, de datum van oprichting van de DABS.

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de procedure van de verbetering van akten van de burgerlijke stand door de ambtenaar van de burgerlijke stand (de zogenaamde ‘materiele vergissing’) en de invoering van de mogelijkheid tot nietigverklaring van akten van de burgerlijke stand door de ambtenaar van de burgerlijke stand (de ‘ambtshalve nietigverklaring’). Deze wijziging moet de procedures van verbetering en nietigverklaring van een akte beter afstemmen op de akten die elektronisch worden opgemaakt. Elektronische procedures geven immers aanleiding tot andere fouten dan de procedures op papier.

De andere wijzigingen uit de wet zijn vooral bedoeld om bepaalde akten correcter of vollediger op te aken. Zo worden bijvoorbeeld de vermeldingen de huwelijksakte aangepast omdat die onvoldoende rekening hielden met de gegevens nodig voor de opmaak van Belgische akten op basis van een buitenlandse huwelijksakte. Daarnaast is ervoor gezorgd dat er meer naamsveranderingen via het systeem van de (automatische)meldingen kunnen doorstromen.

Justitieminister Koen Geens geeft nu tekst en uitleg over al deze wijzigingen in een omzendbrief. Het gaat vooral om toelichtingen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand zodat ze de nieuwe regels adequaat kunnen toepassen bij de uitoefening van hun ambt.

Zie ook
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  250