Omzendbrief geeft gerechtsdeurwaarders uniforme instructies voor taxatie van kosten in strafdossiers en voor rechtsbijstand in burgerlijke en handelszaken (met uitzonderingen voor coronajaar 2020)

Ministeriële omzendbrief nr. 282 Gerechtsdeurwaarders - Verificatie van de kostenstaten

Gerechtsdeurwaarders moeten voortaan dezelfde, uniforme richtlijnen volgen voor de aanrekening van hun prestaties in strafzaken, in burgerlijke zaken en in handelszaken. Tot nog toe was er geen eenduidige nationale regeling, waardoor de taxatie op het terrein naar bestwil werd ingevuld. Met zijn ‘Ministeriële omzendbrief nr. 282 Gerechtsdeurwaarders – Verificatie van de kostenstaten’ maakt Vincent Van Quickenborne nu definitief komaf met alle regionale verschillen. Bovendien moet de nieuwe werkwijze zorgen voor minder administratieve rompslomp, zowel voor de gerechtsdeurwaarders als voor de taxatiebureaus. De omzendbrief bevat wel een reeks uitzonderingen voor coronajaar 2020.

Prestaties in strafzaken

Basis voor de tarifering is het KB van 23 augustus 2015 tot vaststelling van het tarief voor de prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden.

Dit besluit voorziet forfaitaire tarieven voor dagvaardingen en betekeningen. Vaste kosten zoals dossierkosten zijn vervat in dit forfait. Naast het forfaitair voorziene bedrag kunnen alleen de bijkomende elementen worden aangereden die in het KB zijn opgesomd: denk aan kosten voor de vertaling van stukken, een verplaatsingsvergoeding en uitzonderlijke kosten.

De Nationale Kamer kan bij inbreuken op de toepassing van de tarieven een tuchtrechtelijke procedure starten.

De omzendbrief geeft (in punt 3. Algemene werkwijze) in detail weer hoe prestaties precies moeten worden aangerekend en hoe de kostenstaten moeten worden opgemaakt.

Prestaties rechtsbijstand in burgerlijke en handelszaken

De kostenstaten inzake rechtsbijstand in burgerlijke en handelszaken zijn door de wet gelijkgesteld met gerechtskosten in strafzaken. De prestaties worden op dezelfde manier verwerkt als de andere prestaties van de gerechtsdeurwaarder.

Het KB van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken geldt als basis voor de tarifering.

Corona

Voor prestaties tijdens het eerste trimester van 2020 is toegelaten dat de gerechtsdeurwaarders niet alle door de wet voorgeschreven stavingsstukken in hun bezit hebben. De kostenstaten voor dit trimester mogen worden opgesteld zoals vroeger (dus zonder de datum van lastgeving die normaal wordt vereist voor prestaties vanaf 1 april).

Voor prestaties in het tweede en derde trimester van 2020 worden de kostenstaten opgesteld zoals afgesproken met de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, dus met datum van lastgeving.

In werking

De nieuwe werkwijze met de trimesteriele kostenstaten geldt in principe sinds 1 oktober 2020. Maar de minister stelt zich voor het laatste trimester van 2020 soepel op voor de verwerking van eventuele maandelijkse kostenstaten. Vanaf 1 januari 2021 zijn er geen uitzonderingen meer.

Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  70