Omgevingsvergunning: gemeenten en provincies krijgen elk 4.500 euro voor integratie van kleinhandelsvergunning

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning

BS 27/03/2019. – De Vlaamse steden, gemeenten en de provincies krijgen dit jaar een bedrag van 4.500 euro om hun gemeentelijke informaticasystemen aan te passen aan de socio-economische vergunning en de natuurvergunning. Die werden op 1 augustus van vorig jaar opgenomen in de omgevingsvergunning en heten nu officieel de ‘omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten’ en de ‘omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen’.
De subsidie zal nog vóór 30 juni van dit jaar uitbetaald worden.
Opmerkelijk is dat het gewest de subsidie uitbetaalt aan de gemeenten en provincies, zoals die op 1 augustus 2018 bestonden. Dat wil dus zeggen dat de gemeenten die op 1 januari 2019 fusioneerden, een dubbel bedrag krijgen en in het geval van Lievegem – ontstaan uit Lovendegem, Waarschoot en Zomergem – zelfs een driedubbel bedrag.
Van toepassing
Vlaams gewest. Retroactief: vanaf 21 december 2018.
Zie ook:
Carine Govaert
  194