Omgevingsvergunning: civiele noodsituatie duurt van 20 maart tot 17 juli

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

Om het hoofd te kunnen bieden aan de coronacrisis, maakt het decreet van 20 maart 2020 het mogelijk om tijdelijk noodconstructies op te trekken of bestaande constructies te verbouwen, zonder omgevingsvergunning of -melding. Op voorwaarde dat de Vlaamse regering de ‘civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid’ zou uitroepen. Dat besluit is er nu, en het bepaalt dat de noodsituatie duurt tot en met 17 juli 2020.

Om de gevolgen van de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid te voorkomen of op te vangen, maakt het nooddecreet het mogelijk om zonder vergunning of melding, constructies, functiewijzigingen en exploitaties op te richten of te wijzigen die tot doel hebben:
  • geneesmiddelen en medisch materiaal te maken, of
  • de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren.

Aangezien meer en meer gemeente- en provinciebesturen de deuren sluiten voor het grote publiek, kunnen de gewone vergunningsprocedures niet langer gerespecteerd worden. Het nooddecreet wijkt dan ook af van de gangbare beslissingstermijnen en -procedures.

De exploitant moet wel nog vooraf de autoriteiten verwittigen, hij moet de start van de werken ter plaatse aanplakken ten behoeve van de omwonenden, en hij heeft de plicht om de algemene en sectorale milieuvoorwaarden na te leven.

De noodsituatie kan volgens het nooddecreet ten hoogste 120 dagen duren. De Vlaamse regering maakt daarvan maximaal gebruik en roept de noodtoestand uit tot en met 17 juli.
Het decreet bepaalt ook dat deze situatie één keer kan verlengd worden met nog eens 120 dagen.

De regering wil met deze maatregel de vraag naar extra capaciteit voor de ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en laboratoria opvangen en wil extra faciliteiten creëren voor een snelle productie van geneesmiddelen en onmisbaar medisch materiaal, zoals mondmaskers, beschermende kledij, en producten en materiaal om medische tests uit te voeren.

Zie ook:
Carine Govaert
  475