Omgevingsvergunning: Alle openbare onderzoeken worden geschorst

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning

Om geen mensen nodeloos te besmetten, besliste de Vlaamse regering om alle lopende openbare onderzoeken over vergunningsaanvragen voorlopig te schorsen.

Alle openbare onderzoeken die op 24 maart 2020 liepen, worden geschorst. Zij worden in principe verder gezet ná 24 april 2020.
Tijdens de schorsingtermijn kunnen ook geen nieuwe openbare onderzoeken opgestart worden. Ook dat kan pas na 24 april.

De exacte start- en einddata van de lopende openbare onderzoeken zullen gepubliceerd worden op de websites van de betrokken gemeentes.

Bezwaar indienen kan wél nog: bezwaren die ingediend worden tijdens de schorsingtermijn zijn immers ontvankelijk.

En opgelet! De minister van Omgeving kan de einddatum van de schorsingtermijn opschuiven. De nieuwe einddatum kan echter nooit buiten de periode van civiele noodsituatie omwille van het Covid-19-virus vallen.
Als er een nieuwe einddatum komt, dan zal die bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad en op de website van het Departement Omgeving.

Zie ook:
Carine Govaert
  215