Notarissen melden eigen betrokkenheid in insolventieprocedure

Koninklijk besluit tot goedkeuring van artikel 26bisingevoegd in de deontologische code van de Nationale Kamer van notarissen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 21 september 2005

Sinds 1 mei 2018 kunnen ook notarissen failliet verklaard worden of een gerechtelijke reorganisatie aanvragen. De Nationale Kamer van notarissen heeft daarom beslist dat elke notaris die zelf betrokken is in een insolventieprocedure onmiddellijk haar en de provinciale kamer waarvan hij afhangt daarover moet inlichten. Hij moet dat ook doen als de notarisvennootschap waarbinnen hij werkzaam is bij een dergelijke procedure betrokken is.
Die verplichting, al aangenomen door de Nationale Kamer op 28 juni 2018, wordt ingevoegd in de deontologische code van de notarissen. Ze treedt in werking op 1 maart 2019.
Bron: Koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot goedkeuring van artikel 26bis ingevoegd in de deontologische code van de Nationale Kamer van notarissen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 21 september 2005, BS 19 februari 2019
Zie ook:
Wetboek van economisch recht (Boek XX)
Ilse Vogelaere
  217