Notariële stagiairs krijgen coach (art. 202 en 203 DB Justitie)

Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie

De notariële stage wordt voortaan continu begeleid. De klemtoon ligt niet langer op evaluatie, wel op opvolging. De evaluatiecommissies verdwijnen hierdoor, stagecommissies komen in de plaats. De stagecommissie volgt de vooruitgang van de stage en stuurt bij waar nodig. Minstens één keer per jaar hoort ze de stagiair. En dat gebeurt ook bij verandering van stagemeester en op het einde van de stageperiode. Na elke hoorzitting maakt de stagecommissie een verslag op over het verloop van de stage. Op het einde van de stage volgt een eindverslag.

Iedere stagiair krijgt een coach toegewezen. De coach is zelf notaris, erenotaris of kandidaat-notaris. Hij is de vertrouwenspersoon van de stagiair en vormt een brug tussen stagemeester, stagiair en stagecommissie.

Ander belangrijk nieuw punt is dat de stagecommissie er niet alleen is voor de begeleiding en bijsturing van de stagiairs. Zij volgt ook de stagemeesters op.

De artikelen 202 en 203 van de wet 21 december 2018 treden in werking op 10 januari 2019.

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31 december 2018 (art. 202 en 203 DB Justitie)
Zie ook:
Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt (art. 37 en 91)
Ilse Vogelaere
  56