Nog wachten op wijzigingswet maritieme piraterij

Op 10 augustus 2015 is er in het Belgisch Staatsblad een wijzigingswet op de maritieme piraterij gepubliceerd. Amper twee dagen later was daar al een erratum op. De publicatie van de wet moet - aldus het erratum - als ‘onbestaande’ beschouwd worden. Het erratum voegt er trouwens aan toe dat de wet later zal gepubliceerd worden. Maar wanneer is er niet bij gezegd. Uitleg bij de intrekking van de publicatie is er evenmin gegeven.

De wijzigingswet van 16 juli 2015 zorgt ervoor dat de maritieme veiligheidsondernemingen verder kunnen gaan met hun beschermingswerk op schepen die varen in gebieden waar er een groot risico op piraterij is. Meer concreet in de Golf van Suez, de Rode Zee, de Golf van Aden en de Arabische zee. Tot voor die wijzigingswet was hun beschermingswerk maar van tijdelijke aard. In principe tot eind december 2014 maar een KB van eind december 2014 heeft ervoor gezorgd dat er kon doorgegaan worden tot eind december 2016. Dat verlengingsbesluit moest wel binnen zes maanden na publicatie bij wet bekrachtigd zijn. Dus tegen eind juni 2015. Wat nog niet is gebeurd.

De wijzigingswet maakt komaf met het systeem van verlengingen. Maritieme veiligheidsondernemingen kunnen dan permanent de opvarenden van Belgische schepen beschermen tegen piraterij. De beschermingsregels worden wel om de vijf jaar geëvalueerd.

Bron:Wet van 16 juli 2015 tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij. - Erratum, BS 12 augustus 2015 Bron:Wet van 16 juli 2015 tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij, BS 10 augustus 2015

Ilse Vogelaere

Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij

Afkondigingsdatum : 16/07/2015
Publicatiedatum : 10/08/2015

Gepubliceerd op 27-08-2015

  155