Nog meer verschuivingen binnen de Vlaamse administratie

De Vlaamse regering heeft de federale bevoegdheden die na de Zesde Staatshervorming zijn overgekomen naar het Vlaamse niveau, verdeeld over de departementen van haar administratie. Maar ook zonder staatshervorming leidt de regeringswissel tot verschuivingen.

De bevoegdheid voor het alternerend leren werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli toegewezen aan het algemene beleidsdomein ‘Diensten voor het algemeen regeringsbeleid (DAR)’. Maar volgens een besluit dat op 1 augustus werd gepubliceerd, zal het alternerend leren ook opgevolgd worden door de beleidsdomeinen ‘Onderwijs en Vorming’ en door ‘Werk en Sociale Economie’.

Dierenwelzijn, dat tot nu federaal was en dat zopas werd ondergebracht bij het beleidsdomein DAR, krijgt een dubbele opvolging. Dierenwelzijn wordt namelijk ook toegewezen aan het beleidsdomein ‘Leefmilieu, Natuur en Energie’, waar het zelfs een apart beleidsveld zal vormen, naast de beleidsvelden ’Leefmilieu en natuur’ en ‘Energie’.

Binnen het beleidsdomein ‘Cultuur, Jeugd, Sport en Media’, wordt de bevoegdheid voor radio en televisie verruimd tot de inhoudelijke en technische aspecten van álle audiovisuele en auditieve mediadiensten.

DAR blijft tot slot instaan voor de coördinatie met Brussel-Hoofdstad en de Vlaamse Rand rond Brussel, maar die 2 items vormen niet langer aparte beleidsvelden binnen het beleidsdomein.

Het besluit rondt af met enkele technische correcties. Het agentschap ‘Toegankelijk Vlaanderen’ maakt al sinds 18 april deel uit van het beleidsdomein DAR. Het beleidsdomein Bestuurszaken kreeg er op 12 december van vorig jaar al het ‘Agentschap Integratie en Inburgering’ bij. Het Vlaams Energiebedrijf zit al sinds jaar en dag bij ‘Economie, Wetenschap en Innovatie’. En ‘Mobiliteit en Openbare Werken’ kreeg er begin dit jaar 2 nieuwe agentschappen bij: de ‘Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen’ en het agentschap ‘Vlaamse Havens’.

Hoewel de jongste bevoegdheidsverschuivingen pas op 1 augustus 2014 gepubliceerd werden, gelden ze sinds 25 juli 2014.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (Organisatiebesluit), BS 1 augustus 2014.
Zie ook: Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de verdeling van de bevoegdheden, overgedragen in het kader van de Zesde Staatshervorming, BS 30 juli 2014.

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

Afkondigingsdatum : 25/07/2014
Publicatiedatum : 01/08/2014

Gepubliceerd op 01-08-2014

  87