Nieuwe regels voor vervanging verhinderde assessor in strafuitvoeringsrechtbank (art. 97 en 99 Potpourri III-wet)

Een verhinderde assessor in de strafuitvoeringsrechtbank wordt in eerste instantie vervangen door een plaatsvervangend assessor. Van dezelfde categorie als de verhinderde assessor. Dus bv. een verhinderde assessor in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentaire zaken wordt vervangen door een plaatsvervangend assessor, die ook gespecialiseerd is in penitentaire zaken.

Daarnaast komt er – bij een onvoorziene afwezigheid van een assessor – een trapsgewijs vervangingssysteem. Een assessor in de strafuitvoeringsrechtbank – van dezelfde categorie als de afwezige assessor – krijgt voorrang. Bij gebrek daaraan wordt er gekozen voor een assessor van een andere categorie. Is ook een dergelijke assessor niet beschikbaar dan kan de rechter in de strafuitvoeringsrechtbank een rechter of een plaatsvervangend rechter aanduiden om de verhinderde assessor te vervangen. In laatste instantie kan er ook gekozen worden voor een op het tableau van de Orde ingeschreven advocaat van minstens dertig jaar. Maar de keuze voor een advocaat kan alleen maar wanneer de behandeling van de zaak niet kan uitgesteld worden.

Tot slot nog dit. Assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank mogen niet langer dan drie dagen afwezig zijn zonder vergunning van de voorzitter van de rechtbank.

De artikelen 97 en 99 van de wet van 4 mei 2016 treden in werking op 1 oktober 2016, dag waarop de nieuwe interneringswet van 2014 in werking treedt.

Bron:Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 97 en 99 Potpourri III-wet)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 322 en 331)

Ilse Vogelaere

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Afkondigingsdatum : 04/05/2016
Publicatiedatum : 13/05/2016

Gepubliceerd op 30-06-2016

  57