Nieuwe rechtskundig bijzitters voor Architectenorde

De federale regering benoemt 3 plaatsvervangende rechtskundig assessoren bij de provinciale raden van de Orde van Architecten. Meer bepaald bij de provinciale raden van Waals-Brabant en Luxemburg. In 2 van de 3 gevallen gaat het om een herbenoeming.

Thierry Mortier, advocaat aan de balie van Luxemburg, wordt eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter van de provinciale raad van de Orde van Architecten van Luxemburg. Mortier zetelt al in de Luxemburgse raad sinds 1997.

Lawrence Muller, advocaat aan de balie te Brussel, wordt aangesteld tot eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de provincie Waals-Brabant. Zijn confrater Anne Boucquet wordt aangesteld tot derde plaatsvervangend rechtskundig bijzitter, eveneens in Waals-Brabant. Boucquet maakte al deel uit van de Waals-Brabantse raad.

Alle benoemingen gaan in op 30 november 2015 en gelden voor een termijn van 6 jaar.

In werking op: 30 november 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 10 november 2015 houdende benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij bepaalde Franstalige provinciale Raden van de Orde van Architecten, BS 20 november 2015.

Carine Govaert

Koninklijk besluit houdende benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij bepaalde Franstalige provinciale Raden van de Orde van Architecten

Afkondigingsdatum : 10/11/2015
Publicatiedatum : 20/11/2015

Gepubliceerd op 25-11-2015

  92