Nieuwe openingsuren voor griffies Veurne en Roeselare van arbeidsrechtbank Gent

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn

De griffies van de afdelingen Veurne en Roeselare van de arbeidsrechtbank Gent krijgen nieuwe openingsuren.
De griffie van de afdeling Roeselare is open op maandag, woensdag en vrijdag, telkens van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00. Ze is niet meer open op dinsdag en donderdag.
De griffie van de afdeling Veurne is op dezelfde uren open, maar dan op maandag, woensdag en donderdag. Ze is niet meer open op dinsdag en vrijdag.
Andere nieuwigheid zijn de ruimere openingsuren van de griffie van de afdeling Neufchâteau van het arbeidshof Luik. Zij is voortaan elke werkdag open, van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00. En niet meer alleen op woensdag van 10.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 15.30. De griffie heeft wel geen permanentie meer in Neufchâteau, men kan terecht in Luik.
Het nieuwe KB van 18 juli 2017 is in werking getreden op 7 augustus 2017.
Bron: Koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 28 juli 2017
Ilse Vogelaere
  1310