Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening van vzw’s en stichtingen (versie 2020)

Nieuwe versie van de neerleggingsformulieren “Volledig model van jaarrekening”, “Verkort model van jaarrekening” en “Micromodel van jaarrekening” voor verenigingen en stichtingen opgesteld door de Nationale Bank van België

In het Belgisch Staatsblad van 4 september 2020 kondigt de Balanscentrale aan dat ze nieuwe modelformulieren (versie 2020) heeft opgesteld die vzw’s, internationale vzw’s (ivzw’s) en stichtingen moeten gebruiken voor de neerlegging van hun jaarrekening.

De Balanscentrale zal deze nieuwe modelformulieren echter pas aanvaarden vanaf 6 januari 2021.

Groottecriteria bepalen de omvang van de (i)vzw of stichting en het te gebruiken standaardmodel.

Nieuwe modelformulieren

De nieuwe modellen (versie 2020) - volledig model (VOL-vzw), verkort model (VKT-vzw) en micromodel (MIC-vzw) - zijn bestemd:
  • voor nieuw opgerichte verenigingen en stichtingen sinds 1 mei 2019 en deze die gekozen hebben voor opt-in, en
  • voor jaarrekeningen met afsluitdatum vanaf 1 januari 2020.

Opgelet!
De Balanscentrale zal deze nieuwe modelformulieren pas aanvaarden vanaf 6 januari 2021.
Tot dan mogen de ‘oude’ modelformulieren nog gebruikt worden.

‘Oude’ modelformulieren

Vzw’s, internationale vzw’s (ivzw’s) en stichtingen mogen voor de neerlegging van hun jaarrekening die betrekking heeft op de boekjaren die uiterlijk eindigen op 31 december 2019 nog volgende modelformulieren gebruiken:

Specifieke schema’s

Sommige verenigingen en stichtingen (bv. ziekenfondsen) zijn door de bijzondere aard van hun activiteiten onderworpen aan een specifieke wetgeving en hebben een jaarrekeningenschema dat afwijkt van de standaardmodellen.

Bedragen in euro

De bedragen op al deze modelformulieren worden uitgedrukt in eenheden euro, zonder decimalen.

Zie ook:
– Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 30 april 2019 (KB/WVV) (Titel 3, Boek 3 en art. 3:67, § 4)
Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld volgens de schema's voor verenigingen en stichtingen bepaald in het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden onderworpen, BS 7 september 2020.
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  312