Nieuwe lijst met dieren en planten die de Europese Unie niet binnen mogen

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2017/1915 van de Commissie tot instelling van een verbod op het binnenbrengen in de Unie van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten

Het binnenbrengen in de Europese Unie van dieren of planten die de bescherming genieten van de internationale Cites-overeenkomst is onderworpen aan strenge invoervoorschriften. Maar de Unie kan het binnenbrengen ook compleet verbieden. In opdracht van de Europese Commissie stelt een Wetenschappelijke Studiegroep een lijst op van de soorten met invoerverbod. Die lijst wordt nu bijgewerkt. Als we de lijst van mei 2015 en die van oktober 2017 naast mekaar leggen, dan zien we dat de studiegroep vooral veel verbodsbepalingen heeft opgeheven…
 
 

Mét invoerverbod

Toch zijn er nog 11 soorten waarvoor er voor het eerst een volledig invoerverbod wordt afgekondigd. Dat is zo voor een apensoort, 3 kameleonsoorten, een zeepaardje, een vlinder, een schorpioen en 4 gekko’s.
Al deze soorten zijn bijlage B-soorten volgens de Cites-verordening. Dat zijn soorten die nog niet met uitsterven zijn bedreigd, maar waarvoor er toch ‘dringend maatregelen’ moeten worden genomen om te verhinderen dat ze de bijlage A-status van ‘met uitsterven bedreigd’ zouden krijgen.

Geen invoerverbod meer

Voor meer dan 150 andere bijlage A- en bijlage B-soorten wordt het invoerverbod opgeheven, of gedeeltelijk opgeheven. In dat laatste geval blijft het verbod alleen nog bestaan ten aanzien van één of een beperkt aantal landen.
Bij de soorten die vanaf nu weer ingevoerd kunnen worden volgens de Cites-regels, zijn er heel wat kameleon- en gekkosoorten en ook enkele reuzenslangen, zoals de Boa constrictor uit Honduras en 3 pythonsoorten uit Mozambique, Maleisië en Mauritanië.
Er zijn ook enkele planten bij, waaronder de schitterende Orchis mascula uit Albanië.
Van toepassing:
  • Europese Unie.
  • Vanaf 9 november 2017 (art. 3).
Bron: Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1915 van de Commissie van 19 oktober 2017 tot instelling van een verbod op het binnenbrengen in de Unie van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten, Pb.L. 20 oktober 2017, afl. 271.
Zie ook:
  • Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer, Pb. L 3 maart 1997, afl. 61 (art. 4 van de Cites-verordening).
  • Uitvoeringsverordening (EU) 2015/736 van de Commissie van 7 mei 2015 tot instelling van een verbod op het binnenbrengen in de Unie van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten, Pb.L. 8 mei 2015, afl. 117 (opgeheven tekst).
Carine Govaert
  647