Nieuwe kostenregeling voor geplaatste geïnterneerde (art. 229 Potpourri III-wet)

De kosten van alle noodzakelijke medische zorgen voor geplaatste geïnterneerden, waar ze ook geplaatst zijn, vallen ten laste van de federale overheid. Het is aan de zorgverleners zelf om te beslissen welke medische zorgen al dan niet noodzakelijk zijn.

Wat betreft de niet-medische kosten voor geïnterneerden die in een private inrichting zijn geplaatst, zal een KB nog vastleggen welke kosten de federale overheid zal dragen. Kosten die niet op de lijst voorkomen, worden niet gefinancierd door de overheid. Door tussen te komen in een aantal niet-medische kosten wil de wetgever verzekeren dat de geïnterneerde ook in private inrichtingen menswaardig kan verblijven. Op die manier wordt ook de gelijke behandeling van alle geïnterneerden gewaarborgd.

Door duidelijk te stellen welke niet-medische kosten ten laste zijn van de overheid moet er ook een eind komen aan een aantal wanpraktijken in de private instellingen. Nu worden vaak facturen ingediend die niets te maken hebben met de interneringsmaatregel, zoals bv. kosten voor de jaarlijkse vakantie of de premie voor de zorgverzekering. Een transparante regeling moet hieraan paal en perk stellen.

Voor geïnterneerden die zijn opgenomen in een federale inrichting of in een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) is een dergelijke regeling voor niet-medische kosten niet nodig. De overheid is immers verplicht om in haar eigen inrichtingen te zorgen voor menswaardige omstandigheden. En wat betreft de FPC’s: de private partners die de centra uitbaten krijgen overheidsgeld om onder meer de organisatiekosten (bv. voeding, wasserij…) te financieren.

Artikel 229 van de wet van 4 mei 2016 is in werking getreden op 23 mei 2016. Het wijzigt de interneringswet die zelf in werking treedt op 1 oktober 2016.

Bron:Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 229 Potpourri III-wet)
Zie ook:Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering (art. 84)

Ilse Vogelaere

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Afkondigingsdatum : 04/05/2016
Publicatiedatum : 13/05/2016

Gepubliceerd op 13-06-2016

  157