Nieuwe kantonstructuur binnen kieskring Henegouwen

Wet tot wijziging van de in artikel 87 van het Kieswetboek bedoelde tabel teneinde de kantonstructuur van de kieskring Henegouwen aan te passen

De federale wetgever past de kantonstructuur van de kieskring Henegouwen in het Kieswetboek aan. Dat is nodig omdat het Waals parlement de kieskringen wil wijzigen.

Grondwettelijk Hof

Het Waals parlement wil de kieskringen aanpassen om tegemoet te komen aan een arrest van het Grondwettelijk Hof. Dat stelt - in antwoord op een prejudiciële vraag - dat kieskringen waar maar twee of drie mandaten te verdelen zijn niet verenigbaar zijn met het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging. Het Waals parlement is daarom van plan om - waar nodig - de kieskringen te herzien zodat er in elke kieskring - zowel in de gewestelijke als in de provinciale - vier door verkiezing verkregen mandaten zijn. Het wil hiertoe de samenstelling aanpassen van bepaalde kantons die samen het grondgebied van de provincie Henegouwen vormen.

Federale tussenkomst

Hoewel het Waals parlement wel bevoegd is om zelf de kieskringen, hun hoofdplaatsen en de onderverdeling van de kieskantons te bepalen, kan het niet de samenstelling van de kieskantons preciseren. Dat is een bevoegdheid van het federale bestuursniveau.
Het federale niveau heeft nu beslist om de structuur van de kieskantons in de kieskring Henegouwen aan te passen aan het door het Waals parlement uitgetekende kieskantonschema. Dat schema zal hierdoor ook van toepassing zijn op de federale en Europese verkiezingen.

Concrete wijzigingen in Henegouwen

Het kieskanton Seneffe wordt teruggebracht tot de gemeenten Seneffe en Manage. Het behoort voortaan tot het administratief arrondissement Soignies, niet meer tot dat van Charleroi.
De gemeenten Pont-à-Celles en Les Bons Villers – die tot nu tot het kieskanton Seneffe behoorden – vormen voortaan een apart kieskanton, namelijk het kieskanton Pont-à-Celles met Pont-à-Celles als hoofdplaats. Dit nieuwe kieskanton behoort tot het administratief arrondissement Charleroi.
De kieskantons La Louvière en Binche vormen samen het nieuw administratief arrondissement La Louvière. Het kieskanton La Louvière behoorde tot nu tot het administratief arrondissement Soignies, dat van Binche tot het administratief arrondissement Thuin. Het kieskanton Binche wordt trouwens ook aangepast. In dat kieskanton zitten voortaan de gemeenten Binche, Estinnes en Morlanwelz. Estinnes is nieuw in dat kieskanton, het behoorde vroeger tot het kieskanton Merbes-le-Château in het administratief arrondissement Thuin. En de gemeente Anderlues, die tot nu tot het kieskanton Binche behoorde, vormt vanaf nu het aparte kieskanton Anderlues. In het administratief arrondissement Thuin.
De kieskantons Lessines en Enghien verhuizen van het administratief arrondissement Soignies naar dat van Ath.

Nog dit

De behandeling van het decreet van het Waals parlement over de aanpassing van de kieskringen ligt voorlopig stil. In afwachting van het advies van de Raad van State.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 22 oktober 2017 treedt in werking op 13 november 2017.
Bron: Wet van 22 oktober 2017 tot wijziging van de in artikel 87 van het Kieswetboek bedoelde tabel teneinde de kantonstructuur van de kieskring Henegouwen aan te passen, BS 3 november 2017
Zie ook:
Kieswetboek (art. 87 en tabel)
Proposition de décret spécial modifiant l’article L1332-18 et l’annexe 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Ilse Vogelaere
  460