Nieuwe kaders voor gerechtspersoneel

Er komen nieuwe personeelskaders voor de griffies en parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken. Die zijn onder meer het gevolg van de inperking van het aantal gerechtelijke arrondissementen. Maar ook de veranderingen binnen het gerechtelijke arrondissement Brussel hebben hun invloed.

Hervormingen

Voortaan zijn er nog maar 12 gerechtelijke arrondissementen: Antwerpen, Limburg, Brussel, Leuven, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Eupen, Luik, Luxemburg, Namen en Henegouwen. In elke gerechtelijk arrondissement is er een rechtbank van eerste aanleg.

Het gerechtelijk arrondissement Brussel is een speciaal geval. Daar zijn twee rechtbanken van eerste aanleg: een Nederlandstalige en een Franstalige.

Elk van de twaalf gerechtelijke arrondissementen heeft ook een politierechtbank. Brussel heeft er twee, een Nederlandstalige en een Franstalige. En ook Halle en Vilvoorde hebben een politierechtbank.

Arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel worden georganiseerd per ressort van het hof van beroep. Behalve in het ressort Brussel, waar Brussel, Nijvel en Leuven eigen rechtbanken krijgen. En ook Eupen krijgt een eigen arbeidsrechtbank en rechtbank van koophandel.

Griffies rechtbanken van eerste aanleg

De personeelsformatie van de griffies van de 13 rechtbanken van eerste aanleg zit er als volgt uit:

Arrondissement Assistenten Medewerkers
Antwerpen7171
Limburg2418
Brussel (Nederlandstalig)3825
Brussel (Franstalig)10669
Leuven1813
Waals-Brabant1310
Oost-Vlaanderen5745
West-Vlaanderen5838
Eupen33
Luik6037
Luxemburg178
Namen1918
Henegouwen 4975

De arrondissementen Antwerpen en Gent hebben ook elk een deskundige.

Griffies politierechtbanken

De griffies van de politierechtbanken moeten het doen met volgende assistenten- en medewerkersaantallen:

ArrondissementAssistentenMedewerkers
Antwerpen2818
Limburg159
Brussel (Nederlandstalig)24
Brussel (Franstalig)1016
Halle-Vilvoorde64
Leuven42
Waals-Brabant15
Oost-Vlaanderen2113
West-Vlaanderen1612
Eupen01
Luik1312
Luxemburg25
Namen46
Henegouwen1414

Rechtbanken van koophandel en arbeidsrechtbanken

De nieuwe rechtbanken van koophandel en de nieuwe arbeidsrechtbanken kunnen rekenen op volgend griffiepersoneel:

 Rechtbank van KoophandelArbeidsrechtbank
ZetelAssistentenMedewerkersAssistentenMedewerkers
Antwerpen56353423
Brussel (Nederlandstalig)121584
Brussel (Franstalig)15241812
Leuven8553
Nijvel7465
Gent54353723
Eupen1213
Luik34231931
Bergen-Charleroi21151424

De Nederlandstalige en Franstalige Brusselse rechtbank van koophandel hebben ook nog elk een deskundige. En ook in Luik is er een.

Kaders voor andere griffies

De personeelsformatie van de griffies van de vredegerechten wordt op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen vastgelegd.

Tot slot zijn er ook nog enkele wijzigingen bij het griffiepersoneel van het Hof van Cassatie, de hoven van beroep en de arbeidshoven.

Parketsecretariaten rechtbanken van eerste aanleg

De gerechtelijke hervorming heeft uiteraard ook gevolgen voor de parketsecretariaten.

Bij de nieuwe rechtbanken van eerste aanleg ziet het personeelskader van de parketsecretariaten er als volgt uit:

ArrondissementSecretaris-hoofd van dienstSecretarisAssistentMedewerker
Antwerpen59210756
Limburg2293624
Brussel58493112
Halle-Vilvoorde2182129
Leuven1192013
Waals-Brabant113169
Oost-Vlaanderen5749364
West-Vlaanderen4597240
Eupen/345
Luik3566056
Luxemburg3112617
Namen2222328
Henegouwen - zetel Charleroi3352744
Henegouwen - zetel Bergen3393844

Elk arrondissement heeft ook een hoofdsecretaris en meerdere secretarissen-hoofd van dienst (behalve Eupen). De arrondissementen Brussel, Halle-Vilvoorde, Oost-Vlaanderen, Eupen, Luik en Henegouwen - zetel Bergen hebben ook een of meerdere administratief deskundigen. De arrondissementen Antwerpen, Luik, Namen en Henegouwen -zetel Bergen hebben een deskundige. Henegouwen - zetel Charleroi heeft er twee.

In Brussel zijn er bovendien taaleisen. Bij de secretarissen (inclusief hoofdsecretaris en hoofden van dienst) moeten er 17 Nederlandstaligen en 73 Franstaligen zijn. Bij de deskundigen, assistenten en medewerkers ligt de verhouding op 39 Nederlandstaligen en 172 Franstaligen.

Parketsecretariaten arbeidsrechtbanken

De personeelsformatie bij de negen parketsecretariaten van de arbeidsrechtbanken ligt als volgt vast :

ZetelSecretaris-hoofd van dienstSecretarisAssistentMedewerker
Antwerpen2262715
Brussel1172013
Halle-Vilvoorde/333
Leuven/234
Nijvel/234
Gent2223018
Eupen/111
Luik3161419
Bergen-Charleroi1121217

Alle zetels, op Eupen na, hebben ook een hoofdsecretaris. En Antwerpen, Brussel, Gent, Luik en Bergen-Charleroi hebben een of meerdere secretarissen-hoofd van dienst. Antwerpen, Gent, Luik en Bergen-Charleroi hebben administratief deskundigen, Halle-Vilvoorde heeft een deskundige.

in Brussel zijn er taalregels voor de secretarissen (inclusief de hoofdsecretaris en de hoofden van dienst). 3 van hen moeten Nederlandstalig zijn, 16 Franstalig. Bij het andere parketpersoneel moeten er 6 Nederlandstaligen en 29 Franstaligen zijn.

Parketsecretariaten hoven van beroep

Het nieuwe besluit sleutelt ook aan de kaders van het parketpersoneel bij de hoven van beroep (niet in Gent) en bij de arbeidshoven (enkel in Gent).

Vervanging

Als een betrekking van medewerker vrijkomt, mag zij - op advies van de betrokken hoofdgriffier of hoofdsecretaris - geschrapt worden. Ze wordt dan van rechtswege vervangen door een betrekking van assistent.

Dat kan tot er een totaal aantal betrekkingen van assistent is bereikt. Dat aantal wordt per soort rechtsmacht vastgelegd.

Referendarissen en parketjuristen

Het nieuwe besluit legt tot slot ook vast hoeveel referendarissen er bij de verschillende Nederlandstalige en Franstalige Brusselse rechtbanken worden aangewezen. Het regelt ook hoeveel Nederlandstalige en Franstalige parketjuristen het parket van de Procureur des Konings van Brussel heeft en hoeveel er zijn in het parket van Halle-Vilvoorde.

Inwerkingtreding

De nieuwe personeelskaders treden in werking op 1 april 2014. De regels over de vervanging van medewerkers door assistenten en over het aantal referendarissen en parketjuristen gelden vanaf 28 maart 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 25 maart 2014 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken, BS 28 maart 2014.
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken

Afkondigingsdatum : 25/03/2014
Publicatiedatum : 28/03/2014

Gepubliceerd op 02-04-2014

  245