Nieuwe Europese milieucriteria voor matrassen

De huidige Europese milieucriteria voor matrassen waren geldig tot 30 juni 2014. De Commissie heeft beslist om ze nog eens met vier jaar te verlengen, met name tot 23 juni 2018, doch niet zonder ze aan te passen aan de vooruitgang die de laatste jaren qua innovatie werden geboekt.

De Europese Commissie definieert de matrassen die onder de milieucriteria vallen voortaan als “producten voor gebruik binnenshuis die een oppervlak bieden om op te slapen of te rusten en die bestaan uit een hoes van textiel die is gevuld met materiaal die op een bestaande ondersteunende bedconstructie kan worden gelegd of die is ontworpen om vrijstaand te worden gebruikt”. Houten of gestoffeerde bedbodems, luchtmatrassen en waterbedden of medische matrassen zijn dus uitgesloten.

Op administratief vlak behoudt de productgroep het codenummer 014.

Voortaan moeten de matrassen voldoen aan 15 milieucriteria (en de daarmee gepaard gaande eisen inzake beoordeling en controle) (in plaats van 13). Ze hebben betrekking op:

 • latexschuimrubber (stoffen onderworpen aan beperkingen, emissie van specifieke vluchtige organische stoffen (SVOS'en, VOS'en, ZVOS'en) en kleurstoffen);
 • polyurethaanschuim (stoffen onderworpen aan beperkingen, emissie van specifieke vluchtige organische stoffen (SVOS'en, VOS'en, ZVOS'en), kleurstoffen, totaal chloorgehalte van isocyanaten en blaasmiddelen);
 • draad en springveren (ontvetten en galvaniseren);
 • kokosvezels;
 • textiel, d.w.z. stoffen en vezels die worden gebruikt als matrashoes en/of vulmateriaal (algemene eisen betreffende gevaarlijke stoffen, hulpstoffen die worden gebruikt in preparaten en formuleringen, oppervlakteactieve stoffen, wasverzachters en complexvormers bij natte processen, bleken van pulp, garen, weefsels en eindproducten, kleurstoffen, extraheerbare metalen, water-, vlek- en olieafstotende middelen, afvalwaterlozing afkomstig van natte processen, mechanische weerstand, duurzaamheid van de vlamvertragende functie en wijzigingen in de afmetingen);
 • lijmen en kleefstoffen;
 • vlamvertragers;
 • biociden (productie en vervoer);
 • weekmakers;
 • verboden of beperkte stoffen en mengsels;
 • emissie van specifieke vluchtige organische stoffen (SVOS'en, VOS'en, ZVOS'en) uit matrassen;
 • technische prestaties (kwaliteit, duurzaamheid en garantie);
 • ontwerp van het product voor demontage en terugwinning van materialen;
 • informatie op de EU-milieukeur van de Europese Unie;
 • en aanvullende informatie voor consumenten.

Deze nieuwe criteria zijn van toepassing gedurende vier jaar vanaf 23 juni 2014.

De oude criteria die tot 30 juni 2014 gelden zijn intussen opgeheven, maar blijven van toepassing voor de toekenningsaanvragen van de EU-milieukeur voor producten die tot de productgroep “matrassen” behoren en vóór 23 juni 2014 werden ingediend.

De aanvragen die vóór 23 augustus 2014 worden ingediend, mogen zowel op de oude als op de nieuwe criteria gebaseerd zijn.

Opgelet, de milieukeur van de Europese Unie die conform de oude criteria werd toegekend mag slechts gedurende twaalf maanden vanaf 23 juni 2014 worden gebruikt.

Bron:Besluit nr. 2014/391/EU van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan matrassen, Pb L 25 juni 2014, afl. L184.
Zie ook:Beschikking 2009/598/EG;van de Commissie van 9 juli 2009 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan matrassen, Pb.L. 5 augustus 2009, afl. L203.

Benoît Lysy

Besluit nr. 2014/391/EU van de Commissie tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan matrassen

Afkondigingsdatum : 23/06/2014
Publicatiedatum : 25/06/2014

Gepubliceerd op 16-07-2014

  55