Nieuwe conformiteitstattesten voor woningen

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen, kamerwoningen en kamerwoningen bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders en tot het bepalen van de wijze waarop het agentschap Wonen-Vlaanderen kennis krijgt van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen van een besluit ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele heeft nieuwe modellen van conformiteitsattest gepubliceerd voor:
  • zelfstandige woningen (gezinswoningen, appartementen en studio’s)
  • kamerwoningen (voor studenten), en
  • kamerwoningen voor seizoenarbeiders.

De modellen zijn aangepast aan de nieuwe regels voor eindbeoordeling – met 3 categorieën van gebreken – en bezettingsnorm.

Een conformiteitsattest wordt in de regel uitgereikt door de gemeentelijke overheid. De burgemeester krijgt in het nieuwe besluit dan ook de plicht om het Agentschap Wonen-Vlaanderen op de hoogte te brengen wanneer hij een conformiteitsattest uitreikt of een besluit tot ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring neemt. Hij doet dat via VLOK, het Vlaams Loket Woningkwaliteit. Gemeenten die het implementatietraject voor het VLOK nog niet afgerond hebben, kunnen voorlopig een digitale kopie doorsturen.

Met een conformiteitsattest kan een eigenaar bewijzen dat een woning of kamerwoning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen, dat de wooneenheid niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en dat zij ook niet overbewoond wordt. In principe is het conformiteitsattest facultatief, maar er zijn uitzonderingen. Zo is een conformiteitsattest volgens de Vlaamse Codex Wonen van 2021 verplicht als de eigenaar een woning opnieuw wil verhuren na een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring. En heel wat gemeenten hebben het conformiteitsattest verplicht gemaakt voor oudere huurwoningen of voor het verhuren in moeilijke wijken.

In werking op: 1 januari 2021 (retroactief).

Carine Govaert
  59