Nieuwe bijzondere reglementen voor vredegerechten en politierechtbanken Antwerpen

De vredegerechten en de politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen hebben alletwee een nieuw bijzonder reglement.

Vredegerechten

In het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn er 29 vredegerechten. Elk vredegerecht houdt een keer per week een openbare zitting. Voor de meeste vredegerechten blijft dit op dezelfde dag als vroeger. Maar het vredegerecht Kapellen zetelt voortaan op dinsdagvoormiddag om 9.30 uur. Niet meer op woensdagvoormiddag. Het vredegerecht Kontich zetelt op dinsdag om 9 uur. En niet meer op maandag om 14 uur.

Het vredegerecht Turnhout blijft twee keer per week zetelen: op dinsdag om 9 uur vinden de inleidingen plaats, op vrijdag om 9 uur wordt er gepleit.

De vrederechter bepaalt zelf de dagen en uren voor al zijn andere ambtsverrichtingen, zoals verzoeningszittingen, zittingen in raadkamer, plaatsopnemingen, openbare verkopen en getuigenverhoren.

De voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Antwerpen stelt – na overleg met de vrederechters – vast wanneer de vakantiezittingen plaats vinden.

Politierechtbanken

De drie afdelingen van de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen (Antwerpen, Turnhout en Mechelen) starten hun gewone zittingen telkens om 9 uur.

Voor burgerlijke zaken wordt in elke afdeling wekelijks één inleidingszitting gehouden. Dat gebeurt voor de afdeling Antwerpen in kamer 24 op donderdag, voor de afdeling Mechelen in kamer 4 op vrijdag en voor de afdeling Turnhout in kamer 1 op dinsdag.

De andere burgerlijke kamers zijn pleitkamers. In de kamers 13, 19 en 22 van de afdeling Antwerpen wordt er gepleit op maandag, in de kamers 16 en 18 op dinsdag. In de kamers 15, 17 en 23 op woensdag en in de kamers 20 en 24 op donderdag. De kamers 14 en 21 zijn op vrijdag aan de beurt. In de afdeling Mechelen vinden de pleidooien plaats op woensdag, ook in kamer 4 (net zoals de inleidingen). En in de afdeling Turnhout wordt er op maandag (kamer 4), op dinsdag (kamers 1 en 2) en op donderdag (kamer 3) gepleit.

Strafzaken worden ingeleid op de kamer die door het openbaar ministerie wordt gevat. In de andere gevallen op de eerste kamer van de afdelingen Antwerpen en Mechelen en op de vijfde kamer van de afdeling Turnhout. Bij rechtstreekse dagvaarding licht de partij het OM in over de kamer, de dag en het uur van de inleiding.

In de afdeling Antwerpen zetelen de strafkamers 9 en 11 op maandag, de kamers 1, 10 en 12 op dinsdag en de kamers 3 en 4 op woensdag. Op donderdag zetelen de strafkamers 2, 7 en 8 en op vrijdag de kamers 5 en 6. In de afdeling Mechelen zetelt strafkamer 1 op maandag, kamer 2 op dinsdag en kamer 3 op donderdag. En in de afdeling Turnhout zetelt strafkamer 5 op maandag, kamer 6 op woensdag, kamer 8 op donderdag en kamer 7 op vrijdag.

De voorzitter stelt vast wanneer er gezeteld wordt in de vakantiemaanden juli en augustus. Dit op voorstel van de ondervoorzitter en na overleg met de rechters in de politierechtbank. Over de vakantieregeling voor strafzittingen wordt eerst overlegd met het OM. Rechters kunnen tijdens de vakantie wisselen met collega’s. Maar dan enkel met toestemming van de voorzitter en mits ze op voorhand de ondervoorzitter en de griffie ingelicht hebben.

Inwerkingtreding

De nieuwe reglementen zijn in werking getreden op 1 juni 2016.

Bron:Beschikking van 27 mei 2016 tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement Antwerpen (Antwerpen, Mechelen, Turnhout), BS 13 juni 2016

Ilse Vogelaere

Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement Antwerpen (Antwerpen, Mechelen, Turnhout)

Afkondigingsdatum : 27/05/2016
Publicatiedatum : 13/06/2016

Gepubliceerd op 13-06-2016

  348