Nieuwe benoemingsregels voor rechters in ondernemingszaken: standaardformulieren voor advies van procureur-generaal en voorzitter ondernemingsrechtbank

Ministerieel besluit tot vastlegging van de adviesformulieren in het kader van de benoemingsprocedure van rechters in ondernemingszaken

Sinds 29 juni 2019 zijn er nieuwe regels voor de benoeming van rechters in ondernemingszaken. Wijzigingen als onderdeel van de modernisering van hun statuut. Binnen die nieuwe procedure geven zowel de voorzitter van de ondernemingsrechtbank als de procureur-generaal van het rechtsgebied waar de benoeming plaatsvindt hun advies over de ontvankelijke kandidaturen. Hiervoor gebruiken ze standaardformulieren. De modellen zijn op 30 juli in het Belgisch Staatsblad verschenen:
  • Model A: Advies van de procureur-generaal in het kader van de benoeming tot het ambt van rechter in ondernemingszaken
  • Model B: Gemotiveerd advies van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de plaats van rechter in ondernemingszaken vacant is
  • Model C: Advies van de procureur-generaal in het kader van de hernieuwing van het ambt van rechter in ondernemingszaken
  • Model D: Advies van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in het kader van de hernieuwing van het ambt van rechter in ondernemingszaken

In werking: 9 augustus 2019.

Bron: Ministerieel besluit van 6 juli 2019 tot vastlegging van de adviesformulieren in het kader van de benoemingsprocedure van rechters in ondernemingszaken, BS 30 juli 2019.
Zie ook
Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, BS 19 juni 2019 (art. 83-109 Verzamelwet Justitie)
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  1647