Nieuwe benaming ‘Departement Cultuur, Jeugd en Media’ komt in Vlaamse besluiten

Sinds 1 januari 2017 spreekt men niet meer van het ‘Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media’, wel van het ‘Departement Cultuur, Jeugd en Media’. Vlaanderen neemt die nieuwe benaming nu over in de Vlaamse besluiten. In totaal worden 18 besluiten aangepast.

Op 1 januari 2016 zijn Bloso en de afdeling Sport van het vroegere Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media samengesmolten tot het intern verzelfstandigd agentschap Sport Vlaanderen. Alle beleidsondersteunende (departement) en beleidsuitvoerende taken (Bloso) in verband met het Vlaams sportbeleid zijn hiermee samengebracht in één entiteit. Omdat de afdeling Sport nu behoort tot Sport Vlaanderen, is de naam van het departement veranderd in Departement Cultuur, Jeugd en Media. Die naamswijziging is ingegaan op 1 januari 2017.

He nieuw Vlaams besluit van 28 april 2017 dat de nieuwe naam van het departement in de 18 Vlaamse besluiten invoegt, treedt retroactief in werking op 1 januari 2017.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2017 tot wijziging van verschillende besluiten ingevolge de naamswijziging van het “Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media” in “Departement Cultuur, Jeugd en Media”, BS 7 juni 2017
Zie ook:Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van diverse besluiten ingevolge de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, BS 5 oktober 2016 Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (art. 24) Decreet van 7 mei 2004 betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid “Sport Vlaanderen”

Ilse Vogelaere

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten ingevolge de naamswijziging van het “Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media” in “Departement Cultuur, Jeugd en Media”

Afkondigingsdatum : 28/04/2017
Publicatiedatum : 07/06/2017

Gepubliceerd op 08-06-2017

  321