Nieuw zittingsdagen voor Gentse vredegerechten

Beschikking tot wijziging, wat de vredegerechten eerste tot en met vijfde kanton Gent betreft, van de beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen van 2 december 2014

De dagen waarop de vredegerechten van het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde kanton Gent hun openbare zittingen houden, veranderen. Dat heeft Kristiaan Rotthier, voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, beslist.
 
 
Op 1 januari 2018 worden de griffies van de vijf kantons Gent samengevoegd. Het ideale moment om de openbare zittingen van de vijf kantons beter te organiseren. Ze worden voortaan gespreid over de verschillende werkdagen van de week. Hierdoor kan ook het gerechtspersoneel efficiënter ingezet worden.
Alle openbare zittingen gaan door in het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan 401.
Tot nu zetelden zowel het eerste als het tweede kanton op maandag. Het derde en vierde kanton op dinsdag. En op donderdag zetelde het vijfde kanton.
De nieuwe zittingsregeling treedt in werking op 1 januari 2018.
Bron: Beschikking van 18 oktober 2017 tot wijziging, wat de vredegerechten eerste tot en met vijfde kanton Gent betreft, van de beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen van 2 december 2014, BS 30 oktober 2017
Ilse Vogelaere
  478