Nieuw opschrift voor KB over melding vermoedens van schijnrelatie in bevolkings- en vreemdelingenregister

Sinds 3 april 2014 zijn gemeenten verplicht om vermoedens van schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning te melden in het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister. Daardoor is de informatie beschikbaar voor alle bevoegde overheden die betrokken zijn bij het fenomeen van de schijnrelaties.

De verplichting werd ingevoerd via het ‘KB van 28 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het Rijksregister en die in het huwelijk willen treden’. Dit opschrift is echter onvolledig. Het besluit is immers niet alleen van toepassing vreemdelingen zonder rijksregisternummer die willen huwen, maar ook op vreemdelingen zonder rijksregisternummer die een verklaring van wettelijke samenwoning willen afleggen.

In het Staatsblad van 16 april 2014 verscheen daarom een erratum dat het opschrift aanvult tot ‘Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het Rijksregister en die in het huwelijk willen treden of een verklaring van wettelijke samenwoning willen afleggen’.

Bron:Koninklijk besluit van 28 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het Rijksregister en die in het huwelijk willen treden of een verklaring van wettelijke samenwoning willen afleggen. Erratum, BS 16 april 2014.
Zie ook Koninklijk besluit van 28 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het Rijksregister en die in het huwelijk willen treden, BS 24 maart 2014.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het Rijksregister en die in het huwelijk willen treden

Afkondigingsdatum : 28/02/2014
Publicatiedatum : 24/03/2014

Gepubliceerd op 17-04-2014

  67