Nieuw opschrift voor hervormingswet DNA-databank vermiste personen

De DNA-databank vermiste personen is dan wel nog niet operationeel, de werking ervan werd recent bijgestuurd. De initiële regels van 2013 waren immers achterhaald door de wetenschap. De hervormingswet van 9 april 2017 kreeg bij publicatie echter een verkeerd opschrift mee. Een erratum zet het euvel nu recht.

Het opschrift ‘wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende de oprichting van een DNA-gegevensdatabank “Vermiste Personen”’ wordt vervangen door ‘wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken’.

De hervormingswet zorgt immers niet voor directe wijzigingen aan de wet van 21 december 2013. Die wet heeft destijds nieuwigheden ingevoerd in het Wetboek van Strafvordering en de wet van 22 maart 1999. Het is dan ook die basiswetgeving die door de wet van 9 april 2017 wordt aangepast. Iets dat nu ook zo wordt vermeld in de titel.

Bron:Wet van 9 april 2017 tot wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende de oprichting van een DNA-gegevensdatabank "Vermiste Personen" . - Erratum, BS 10 mei 2017.
Zie ookWet van 9 april 2017 tot wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende de oprichting van een DNA-gegevensdatabank "Vermiste Personen", BS 4 mei 2017.

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende de oprichting van een DNA-gegevensdatabank “Vermiste Personen”

Afkondigingsdatum : 09/04/2017
Publicatiedatum : 04/05/2017

Gepubliceerd op 15-05-2017

  233