Nieuw Europees besluit met gelijkwaardigheidstabellen voor rijbewijzen

Europa heeft een nieuw ‘Besluit met Gelijkwaardigheidstabellen voor Rijbewijzen’. Mensen met een ‘oud rijbewijs’ weten op die manier welke rechten ze vandaag de dag hebben en met welke voertuigen ze volgens de huidige wetgeving mogen rijden. In heel de EU, want of iemand nu met een oud of een nieuw rijbewijsmodel rondrijdt, àlle rijbewijzen en de daarmee verbonden rechten die zijn afgegeven door een EU-lidstaat worden in de hele EU erkend. Voor België wijzigt er evenwel niets.

Overzicht categorieën

Het nieuwe Besluit 2016/1945 geeft dus een overzicht van de oude rijbewijscategorieën en hun overeenstemmende huidige rijbewijscategorieën. En dat van alle EU-landen. Mensen met een oud rijbewijs mogen dus – zonder inwisseling van hun rijbewijs- voertuigen besturen die behoren tot de corresponderende categorie in de tabellen.

Correcties Duitsland, Frankrijk, Kroatië en Nederland

Het nieuwe besluit komt er trouwens omdat Duitsland, Frankrijk, Kroatië en Nederland hun gelijkwaardigheidstabellen hebben gewijzigd. De Europese Commissie is dan verplicht om de nieuwe tabellen goed te keuren in een besluit. Voor de duidelijkheid kiest Europa er dan altijd voor om een volledig nieuw Besluit met Gelijkwaardigheidstabellen voor Rijbewijzen’ op te stellen. Het vorige besluit 2014/209/EU wordt ingetrokken.

Tabellen België

De gelijkwaardigheidstabellen voor België wijzigen dus niet. We geven ze graag nog even mee voor een goede herinnering:

  • Model België 1 (B1); afgegeven in België van 1 januari 1967 tot en met 31 december 1988
Categorieën van model B1 Gelijkwaardige huidige categorieën Opmerkingen
A AM, A1, A2, A  
B AM, A1, A2, A, B, BE  
B* AM, A1, A2, A, B, BE 1
C A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE 
D A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 
AF AM, A1, A2, A met EU-codes voor aangepaste voertuigen2
BFB met EU-codes voor aangepaste voertuigen2
1. B* voor voertuigen uit categorie B die als taxi, voor autoverhuur of personeelsvervoer, enz. worden gebruikt; 2. Voor de bevoegdheid voor voertuigen uit categorie AF en/of BF was de geldigverklaring van categorie A en/of B en F, en de vermelding van het kentekennummer op het rijbewijs vereist.

  • Model België 2 (B2); afgegeven in België van 1 januari 1989 tot en met 30 september 1998
Categorieën van model B2 Gelijkwaardige huidige categorieën
(A3) AM
A2 AM, A1, A2, A
A1 AM, A1, A2, A
B AM, B
BE AM, B, BE
C AM, B, C1, C
CE AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D AM, B, D1, D
DEAM, B, BE, D1, D1E, D, DE

  • Model België 3 (B3); afgegeven in België vanaf 1 januari 1998
Categorieën van model B3 Gelijkwaardige huidige categorieën
(A3) AM
G -
(AAM, A1, A2
A AM, A1, A2, A
B AM, B
BE AM, B, BE
C1 AM, B, C1
C1E AM, B, BE, C1, C1E
C AM, B, C1, C
CE AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1AM, B, D1
D1E AM, B, BE, D1, D1E
D AM, B, D1, D
DE AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

  • Model België 4 (B4): afgegeven in België vanaf 1 juli 2010
Categorieën van model B4Gelijkwaardige huidige categorieën
(A3) AM
G -
(AAM, A1, A2
A AM, A1, A2, A
B AM, B
BE AM, B, BE
C1 AM, B, C1
C1E AM, B, BE, C1, C1E
C AM, B, C1, C
CE AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1 AM, B, D1
D1E AM, B, BE, D1, D1E
D AM, B, D1, D
DE AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

29 november 2016

Besluit 2016/1945 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 20 dagen na publicatie in het Europees Publicatieblad. Dat is 29 november 2016.

Bron:Besluit (EU) 2016/1945 van de Commissie van 14 oktober 2016 inzake de gelijkwaardigheid tussen bepaalde categorieën van rijbewijzen, Pb.L. 9 november 2016, afl. L302/62.

Laure Lemmens

Besluit (EU) nr. 2016/1945 van de Commissie inzake de gelijkwaardigheid tussen bepaalde categorieën van rijbewijzen

Afkondigingsdatum : 14/10/2016
Publicatiedatum : 09/11/2016

Gepubliceerd op 10-11-2016

  167