Nieuw draaiboek voor samenwerking met Internationaal Strafgerechtshof en Internationale straftribunalen

Justitieminister Koen Geens introduceert een nieuw draaiboek voor de samenwerking tussen België en het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen. De vorige Omzendbrief van 3 juni 2005 was immers volledig gedateerd.Sinds de publicatie ervan werd de wet van 29 maart 2004 immers 2 keer grondig gewijzigd. Op 1 juli 2006 werden twee nieuwe titels (V en VI) ingevoegd om de samenwerking met het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone en met de bijzondere kamers in de rechtscolleges van Cambodja te organiseren. Via de wet van 26 maart 2014 werden dan weer talrijke wijzigingen doorgevoerd om de samenwerking in het algemeen te verbeteren én om rekening te houden met het internationaal mechanisme voor de uitoefening van de restbevoegdheden van het Internationaal Straftribunaal van Rwanda en het Internationaal Straftribunaal van voormalig Joegoslavië en de oprichting van Residueel Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone.Minister Geens heeft al deze aanpassingen in de nieuwe brief verwerkt. Het is dan ook een omvangrijk stuk geworden met duiding van de samenwerkingsprincipes die worden gehanteerd met elk van de internationale straftribunalen:

  • het Internationaal Strafgerechtshof;
  • het Internationaal Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië, het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en het internationaal mechanisme voor de uitoefening van de restbevoegdheden van de straftribunalen;
  • het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone en het Residueel Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone;
  • de bijzondere kamers in de rechtscolleges van Cambodja; en
  • het Speciaal Tribunaal voor Libanon.
Ook de do’s and don’ts van alle betrokken instanties worden behandeld. Zoals de bijzondere rol van de Dienst Internationaal Humanitair Recht van de FOD Justitie en het Nationaal coördinatieorgaan – Belgian Task Force for International Criminal Justice.Voor de duidelijkheid werd de inhoudstafel als bijlage bij de brief gevoegd. Opvallend: de brief kreeg bij publicatie geen datum mee.

Bron:Ministeriële omzendbrief betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de Internationale straftribunalen, BS 12 december 2016.
Zie ook:
  • Wet van 26 maart 2014 tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, BS 28 maart 2014.
  • Wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, en tot invoeging in deze wet van een nieuwe Titel V betreffende het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone, BS 28 juli 2006.
  • Wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen.
  • Omzendbrief van 3 juni 2005 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de Internationale straftribunalen, BS 22 juni 2005.

Laure Lemmens

Ministeriële omzendbrief betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de Internationale straftribunalen

Afkondigingsdatum : 30/11/2016
Publicatiedatum : 12/12/2016

Gepubliceerd op 16-12-2016

  54