Nationale Veiligheidsraad vervangt Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid

Ons land krijgt een Nationale Veiligheidsraad. Die zal in de eerste plaats het algemeen inlichtingen- en veiligheidsbeleid bepalen, coördineren en de prioriteiten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vastleggen. Daarnaast zullen ook terrorisme en radicalisering er aan bod komen, net als de verspreiding van massavernietigingswapens en de bescherming van gevoelige informatie.

Taken die tot nog toe door het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid werden uitgevoerd. Nieuw is vooral de structurele aanpak. Naast de Eerste minister en de ministers van Justitie, Defensie, Binnen- en Buitenlandse Zaken, zullen nu immers ook de administrateur-generaal van Staatsveiligheid, de chef van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, de commissaris-generaal van de federale politie, de directeur van het antiterreurorgaan OCAD, de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken, een vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal en de federale procureur aan de vergaderingen deelnemen. En dat telkens wanneer de agenda hun aanwezigheid vraagt.

Verder zetelen ook alle vice-eerste ministers, behalve diegene waarvan Justitie, Defensie, Binnenlandse- of Buitenlandse Zaken tot hun bevoegdheden horen. Ook zij hadden geen zitje in het MCIV. De eerste minister mocht wel regeringsleden uitnodigen die geen deel uitmaakten van het comité. Die optie blijft ook vandaag bestaan.

De Nationale Veiligheidsraad wordt dus een pak groter dan het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid.

De Eerste minister krijgt opnieuw een sleutelrol. Hij is voorzitter van de Raad, roept de Raad bijeen, stelt de agenda vast en organiseert het secretariaat.

Het KB van 28 januari 2015 treedt ‘heden’ in werking. Het KB van 21 juni 1996 houdende oprichting van een Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid wordt opgeheven.

Bron:Koninklijk besluit van 28 januari 2015 tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, BS 30 januari 2015.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad

Afkondigingsdatum : 28/01/2015
Publicatiedatum : 30/01/2015

Gepubliceerd op 03-02-2015

  165