Naamswijziging rechtbanken Henegouwen en Waals-Brabant doorgetrokken in afdelingsbesluit

De wetgever heeft de benaming van de rechtbank van koophandel en van de arbeidsrechtbank van ‘Bergen-Charleroi’ en ‘Nijvel’ officieel gewijzigd in ‘Henegouwen’ en ‘Waals-Brabant’. Tot nu waren alle vier de benamingen gangbaar. Die naamswijzigingen worden nu ook doorgevoerd in het besluit dat onder meer de rechtbank van koophandel te Henegouwen en de arbeidsrechtbanken te Henegouwen en Waals-Brabant verdeeld in afdelingen en in het besluit met de openingsuren van de griffies.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 november 2015. Dag waarop de wet van 19 oktober 2015 in werking is getreden. Die wet heeft die naamswijzigingen in verschillende wetten doorgevoerd.

Bron:Koninklijk besluit van 9 november 2015 tot wijziging van koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen en van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 30 november 2015
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 100)

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen en van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn

Afkondigingsdatum : 09/11/2015
Publicatiedatum : 30/11/2015

Gepubliceerd op 03-12-2015

  554