Monumentenprijs wordt Onroerenderfgoedprijs

Minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor het onroerend erfgoed, maakt van de Vlaamse Monumentenprijs een heuse Onroerenderfgoedprijs. Voortaan kunnen dus ook cultuurhistorische landschappen en stads- en dorpsgezichten gelauwerd worden. Zelfs als het onroerend erfgoed niet beschermd of niet geïnventariseerd is.

Er is echter één ‘maar’ bij: het nieuwe wedstrijdreglement verscheen op 16 april in het Belgisch Staatsblad, terwijl de dossiers ten laatste op 1 maart binnen moesten zijn …

Meer projecten

De Onroerenderfgoedprijs wordt uitgereikt “om recente onroerenderfgoedprojecten die gericht zijn op voorbeeldig behoud en beheer, aan te moedigen en te honoreren”. De prijs wordt elk jaar toegekend “wegens het uitzonderlijk belang, de verdienste, de hefboomfunctie of het vernieuwende karakter van het onroerenderfgoedproject dat een bijzondere erkenning verdient”.

Onder een onroerenderfgoedproject wordt een project verstaan rond archeologische sites, monumenten, stads- en dorpsgezichten, en cultuurhistorische landschappen, zonder onderscheid tussen beschermd en niet-beschermd onroerend erfgoed, geïnventariseerd en niet-geïnventariseerd onroerend erfgoed, of onroerend erfgoed dat al dan niet is opgenomen in een vastgestelde inventaris.

Dat is dus ruimer dan onder de vroegere Monumentenprijs. Hoewel ook de Monumentenprijs al open stond voor projecten van landschapszorg en archeologie, naast uiteraard projecten van monumentenzorg.

Minder geld

Het prijsbedrag zelf blijft ongewijzigd: 2.500 euro voor de laureaten en 12.500 euro extra – dus 15.000 euro in het totaal – voor de uiteindelijke winnaar. Alleen valt er een laureaat af, en wordt er dus zo bespaard.

De Onroerenderfgoedprijs wordt namelijk elk jaar uitgereikt, afwisselend aan een publiek toegankelijk onroerenderfgoedproject, en aan een niet-publiek toegankelijk project. Maar het Agentschap Onroerend Erfgoed duidt voortaan nog slechts 3 (i.p.v. 4) laureaten aan. Eén van die 3 wordt de uiteindelijke winnaar.

In ruil voor hun prijs moeten alle laureaten – en dus niet alleen de winnaar – deelnemen aan de Open Monumentendag in het jaar van hun bekroning.

Uiteraard moeten de deelnemende projecten gerealiseerd zijn in het Vlaams Gewest en moet het om een ‘recent’ project gaan: het onroerenderfgoedproject mag niet meer dan 5 jaar geleden voltooid zijn; er is wel in een uitzondering voorzien voor archeo-sites. Bovendien mag elk project maar één keertje ingediend worden.

Publieksprijs en eervolle vermelding

Naast de eigenlijke Onroerenderfgoedprijs kan het agentschap nog het grote publiek betrekken bij het onroerend erfgoed via een Publieksprijs, maar dat wordt niet verder geregeld in het ministerieel besluit. Evenmin als de “Eervolle Vermelding” die kan worden uitgereikt aan een architect, een ambachtsman, of een andere uitvoerder van een onroerenderfgoedproject.

Vanaf 26 april

Het ministerieel besluit dat het wedstrijdreglement voor de Onroerenderfgoedprijs vastlegt, treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 26 april 2015.

In het wedstrijdreglement staat overigens nog dat de kandidaten een inschrijvingsformulier zullen vinden op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat zij hun kandidaturen digitaal moeten indienen, en dat de inschrijvingen worden afgesloten op 1 maart.

Als wij gaan surfen naar de opgegeven website, dan vinden wij daar inderdaad een knop ‘Onroerenderfgoedprijs’, maar die brengt ons nog bij de Vlaamse Monumentenprijs van 2014. Die ging toen naar het Kasteel d‘Ursel in Hingene (provincie Antwerpen). Daarnaast waren er nog 3 laureaten: het station van Moerbeke, het Huis Proot in Koekelare, en vzw ‘De Muren Spreken’. Over de Onroerenderfgoedprijs van dit jaar wordt daar met geen woord gerept…

Bron:Ministerieel besluit van 16 maart 2015 tot vaststelling van een wedstrijdreglement voor de jaarlijkse toekenning van de Onroerenderfgoedprijs, BS 16 april 2015.

Carine Govaert

Ministerieel besluit tot vaststelling van een wedstrijdreglement voor de jaarlijkse toekenning van de Onroerenderfgoedprijs

Afkondigingsdatum : 16/03/2015
Publicatiedatum : 16/04/2015

Gepubliceerd op 20-04-2015

  75