Mondeling examen voor plaatsvervangende magistraten

Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer

Om tot plaatsvervangend rechter of raadsheer benoemd te kunnen worden, moet men aan een aantal benoemingsvoorwaarden voldoen. Sinds 1 januari 2020 is er daar nog eentje bijgekomen: slagen voor een specifiek voor hen door de Hoge Raad voor de Justitie georganiseerd examen. Of slagen voor het examen beroepsbekwaamheid, het mondelinge evaluatie-examen of de gerechtelijke stage. Een nieuw besluit legt nu vast hoe het specifieke examen er uit ziet.

Het specifieke examen geeft alleen toegang tot het ambt van plaatsvervangend rechter of plaatsvervangend raadsheer. Het wordt minstens een keer per semester georganiseerd.

In principe bestaat het examen enkel uit een mondelinge proef. Maar de benoemingscommissie die het examen organiseert (de benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie of een subcommissie) kan beslissen om de mondelinge proef te laten voorafgaan door een schriftelijke. Enkel wie slaagt voor de schriftelijke kan dan aan de mondelinge proef meedoen.

Het examen wordt aangekondigd in het Belgisch Staatsblad. Kandidaten hebben vanaf dan 30 dagen om zich in te schrijven.

Alle geslaagde kandidaten krijgen een ‘getuigschrift van bekwaamheid voor toegang tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer’.

Tot slot nog even aanstippen dat plaatsvervangende magistraten sinds 1 januari 2020 makkelijker kunnen benoemd worden tot beroepsmagistraat. Ze moeten niet langer slagen voor het beroepsbekwaamheidsexamen, slagen voor het mondelinge evaluatie-examen volstaat. Deze vrijstelling geldt wel alleen maar voor plaatsvervangende magistraten die dit al minstens 5 jaar zijn en minstens 15 jaar lid zijn van de balie.

De nieuwe KB’s van 15 december 2019 treden in werking op 1 januari 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer, BS 24 december 2019
Bron: Koninklijk besluit van 15 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2006 tot vaststelling van de wijze van en de voorwaarden voor de organisatie van het mondelinge evaluatie-examen bedoeld in artikel 191bis van het Gerechtelijk Wetboek, BS 24 december 2019
Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 187bis, 188, 191bis, 192, 259bis-10)
Ilse Vogelaere
  453