Mobiliteitsvergoeding: indexeringsmechanisme voor cataloguswaarde bedrijfsvoertuig gepubliceerd

Koninklijk besluit ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding

De cataloguswaarde van de bedrijfsvoertuigen die als basis dient voor de berekening van de mobiliteitsvergoeding wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. In principe voor de eerste keer op 1 januari 2019. Maar het was wachten op het KB met het indexeringsmechanisme. Dat is op 15 maart 2019 in het Belgisch Staatsblad verschenen en meteen van toepassing.

Mobiliteitsvergoeding sinds 1 januari 2018

Sinds 1 januari 2018 geeft de mobiliteitsvergoeding werknemers de kans om hun bedrijfswagen, die ze ook voor privéverplaatsingen mogen gebruiken, in te ruilen (‘cash for car’, budgetneutraal) voor een geldbedrag dat fiscaal en sociaal op dezelfde manier wordt behandeld. De werkgever is volledig vrij om zo’n regeling in te voeren en toe te kennen, en de werknemer is niet verplicht om erop in te gaan.

Cataloguswaarde ingeruilde bedrijfswagen als basis

De mobiliteitsvergoeding bestaat uit een geldbedrag dat overeenstemt met de waarde op jaarbasis van het gebruiksvoordeel van de ingeleverde bedrijfswagen. De waarde is gelijk aan 20% van 6/7 van de cataloguswaarde van de ingeruilde bedrijfswagen (jaarlijks bedrag dat maandelijks wordt uitgekeerd). Dat bedrag wordt verhoogd met 20% als de brandstofkosten (geheel of gedeeltelijk) ten laste werden genomen door de werkgever. Het wordt verminderd als de werkgever financieel tussenkwam in het voordeel van de bedrijfswagen. Eens het bedrag is vastgesteld, verandert het niet meer, ook bij loopbaanveranderingen.

Indexering cataloguswaarde

De cataloguswaarde die als basis dient bij de berekening van de mobiliteitsvergoeding jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. Vandaag wordt duidelijk hoe die indexering precies verloopt.

Het indexeringsmechanisme maakt gebruikt van de evolutie van de afgevlakte mobiliteitsindex. Dat is het rekenkundig gemiddelde van de mobiliteitsindexen van de laatste 4 maanden.
De mobiliteitsindex is het prijsindexcijfer dat de gewogen geaggregeerde prijsevolutie weergeeft van de productgroepen die de kosten voor het personenvervoer weerspiegelen in de gezondheidsindex met hun bijhorende gewichten. Denk aan de aankoop van voertuigen, de uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen (m.u.v. alle motorbrandstoffen) en de vervoersdiensten (m.u.v. vervoer door de lucht, vervoer over zee en goederenvervoer). De FOD Economie berekent de mobiliteitsindex en de afgevlakte mobiliteitsindex iedere maand en publiceert de cijfers in het Belgisch Staatsblad.

Het KB met het indexeringsmechanisme geeft precies aan hoe de afgevlakte mobiliteitsindex wordt verwerkt in de indexeringsformule.

In werking: 15 maart 2019 (dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad)

Bron: Koninklijk besluit van 28 februari 2019 ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, BS 15 maart 2019.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  197