Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

De diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering worden gegroepeerd binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Of in het Frans: Service public régional de Bruxelles.

Dat blijkt uit een besluit van 19 maart 2015 dat in werking treedt op 2 juli 2015, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum wordt het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Het besluit bepaalt dat ‘elke wetgevende, reglementaire of contractuele bepaling of elk ander officieel document waarin het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermeld of bedoeld wordt, dient gelezen te worden als verwijzend naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel’.

Worden opgeheven:

Bron:Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 2 juli 2015
Zie ook: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Steven Bellemans

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de naamswijziging van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Afkondigingsdatum : 19/03/2015
Publicatiedatum : 02/07/2015

Gepubliceerd op 07-07-2015

  376