Minister van Mobiliteit bevoegd voor rechtsvorderingen Sabena

Op 11 oktober 2014 heeft de regering-Michel I de eed afgelegd. Premier Charles Michel legde als eerste de eed af, daarna volgden zijn 13 ministers en 4 staatssecretarissen.

De minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post kreeg volgende bevoegdheden:

  • Belgacom en bpost;
  • het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie;
  • de informatisering van de overheidsdiensten.

Een KB van 4 mei 2015 voegt daar nu een extra bevoegdheid aan toe: ‘de elektronische communicatienetwerken en -diensten en audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad’.

En de minister van Mobiliteit, die bevoegd is voor Infrabel, is voortaan ook bevoegd voor:

  • het verzekeren van de vertegenwoordiging van de Belgische Staat in de rechtsvorderingen, lopende en toekomstige, die verbonden zijn aan de nv Sabena;
  • het uitoefenen van de rechten en de bevoegdheden die verbonden zijn aan alle rechtstreekse en onrechtstreekse aandelen en participaties van de Federale Staat in de nv Sabena.

Het wijzigings-KB vermeldt er wel uitdrukkelijk bij dat dit gebeurt ‘zonder afbreuk te doen aan de functionele bevoegdheden van de betrokken ministers’.

Deze aanpassingen treden retroactief in werking op 1 mei 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 4 mei 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden, BS 8 mei 2015

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden

Afkondigingsdatum : 04/05/2015
Publicatiedatum : 08/05/2015

Gepubliceerd op 12-05-2015

  89