Minister keurt ‘norm over controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen’ goed

De minister van Economie, Johan Vande Lanotte, en de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) hebben de nieuwe ‘norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen’ goedgekeurd. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) werkten deze norm gezamenlijk uit.

De nieuwe norm vervangt de ‘normen van 6 december 2002 inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen in België’. Hij brengt deze ‘oude’ normen in overeenstemming met:

  • de ‘wet van 8 januari 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft’. Deze wet vereenvoudigde de fusie- en splitsingsprocedures in het Wetboek van vennootschappen. De vereenvoudigingen hadden betrekking op de publicatieverplichtingen van het fusie- of splitsingsvoorstel, op de verslaggevingsverplichtingen, op de informatie- en communicatieverplichtingen aan de aandeelhouders en op de goedkeuring door de algemene vergaderingen;
  • de aspecten van de grensoverschrijdende fusie en de oprichting en omvorming van de Europese vennootschap (SE) en de Europese coöperatieve vennootschap (SCE).

De Raad van het IBR nam de ‘ontwerpnorm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen’ aan op zijn zitting van 13 december 2013. De Raad van het IAB keurde deze ontwerpnorm al goed op zijn zitting van 10 december 2013.

Het ontwerp van de nieuwe norm maakte deel uit van een publieke raadpleging.

In werking

De nieuwe ‘norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen’ trad in werking op 28 april 2014, de dag waarop de minister van Economie en de HREB de norm hebben goedgekeurd.

Bron:Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen in België, BS 15 mei 2014.
Zie ook:– Norm inzake controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappenWet van 8 januari 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft, BS 18 januari 2012. – Richtlijn 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 78/855/EEG en 82/891/EEG van de Raad en Richtlijn 2005/56/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft, Pb.L. 2 oktober 2009, afl. 259, 14–21.

Christine Van Geel

Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen in België

Afkondigingsdatum : 28/04/2014
Publicatiedatum : 15/05/2014

Gepubliceerd op 20-05-2014

  60