Miniconsumentenkredieten niet onder beschermingsregels WER bij minder dan 4,69 euro maandelijkse kosten

Bericht Wetboek van economisch recht, het artikel VII. 3, § 2, 3°

Miniconsumentenkredieten vallen in principe onder de beschermingsregels van het wetboek van economisch recht (WER). Het gaat om consumentenkredieten zonder interesten waarbij het opgenomen krediet binnen een termijn van twee maanden wordt terugbetaald. Maar er is één uitzondering: dit soort consumentenkredieten valt niet onder de beschermingsregels van het WER wanneer de door de kredietgever aangerekende kosten op maandbasis onder een bepaalde drempel liggen. En die drempel bedraagt vanaf 1 januari 2018 4,69 euro op maandbasis. Tot nu ging het om 4,50 euro. De stijging is het gevolg van een indexering.
Wat betekent dat voor miniconsumentenkredieten met een minimale kost van 4,69 euro per maand de strikte regels van het wetboek van economisch recht over bv. de reclame of het afsluiten van de kredietovereenkomst wel gelden. Voor kredieten met lagere kosten gelden zij niet.
Met kosten bedoelt men de totale kosten van het krediet voor de consument die de kredietgever bekend zijn. Het gaat bv. om commissielonen van een kredietbemiddelaar, vergoedingen van welke aard ook (bv. onderzoekskosten) en belastingen.
Bron: Bericht. Wetboek van economisch recht, artikel VII. 3, § 2, 3°, BS 11 januari 2018
Ilse Vogelaere
  222