Minder standaardprofielen voor korpschefs

Bij de gerechtelijke hervorming is er flink gesnoeid in het aantal rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel. Ze zijn gegroepeerd tot 13 rechtbanken van eerste aanleg en telkens 9 arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel. Die schaalvergroting betekent meteen ook dat er geen ‘kleine’ rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken en rechtbanken van koophandel meer zijn. En dit heeft zijn invloed op de standaardprofielen voor de korpschefs. Voortaan is er nog maar telkens één standaardprofiel voor

  • de voorzitter van een rechtbank van eerste aanleg;
  • de procureur des Konings;
  • de voorzitter van een rechtbank van koophandel;
  • de voorzitter van een arbeidsrechtbank; en
  • de arbeidsauditeur bij een arbeidsrechtbank.

Tot nu waren er voor deze korpschefs meerdere standaardprofielen. Die waren verschillend al naargelang het aantal rechters of magistraten van het openbaar ministerie dat de rechtbank telt. Voor een voorzitter van een rechtbank van eerste aanleg waren er bijvoorbeeld twee standaardprofielen: een profiel voor een voorzitter van een rechtbank met 20 of meer rechters en een profiel voor een voorzitter van een rechtbank met minder dan 20 rechters.

Ter herinnering. De Hoge Raad voor de Justitie stelt voor elke functie van korpschef een standaardprofiel op. Met daarin de voorwaarden waaraan de kandidaat-korpschefs idealiter moeten beantwoorden. Bij de beoordeling van de kandidaten houdt men rekening met de mate waarin ze voldoen aan het standaardprofiel.

De huidige standaardprofielen bestaan uit een achttal algemene competenties. Per soort van leidinggevende functie komen daar nog enkele specifieke competenties bij.

Het KB van 29 juni 2015 treedt in werking op 10 juli 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 29 juni 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen, BS 10 juli 2015

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen

Afkondigingsdatum : 29/06/2015
Publicatiedatum : 10/07/2015

Gepubliceerd op 14-07-2015

  98