Minder prinsen en prinsessen ‘van België’

Nu ook zijne Koninklijke Hoogheid Amedeo, Prins van België, in het huwelijksbootje wil stappen met Elisabetta Maria Rosbosch von Wolkenstein, neemt de federale regering haar voorzorgen. Het aantal toekomstige dragers van de titel ‘Prins van België’ en ‘Prinses van België’ wordt beperkt. Zo wil de regering verwarring vermijden tussen de leden van de Belgische koninklijke familie – de prinsen en prinsessen met de familienaam “van België” –, en de verdere prinselijke verwanten met dezelfde titel.

Vanaf nu voeren alleen nog de kinderen en kleinkinderen die in rechte lijn van Koning Filip afstammen, de titel van Prins of Prinses van België. Evenals de prinsen en prinsessen, kinderen en kleinkinderen in rechte lijn van de Kroonprins of – in ons geval – van Kroonprinses Elisabeth.

De prinsen en prinsessen, kinderen en kleinkinderen die in rechte lijn afstammen van Koning Albert, en die ook allemaal de titel voeren van Prins of Prinses van België, behouden die titel. Dus ook Prins Amedeo. Evenals de mannelijke nakomelingen in rechte lijn van de eerste koning, Leopold I, die de titel kregen in uitvoering van een koninklijk besluit van 14 maart 1891. Dat KB werd overigens in 1991 opgeheven, zodat er via die lijn geen nieuwe Belgische prinsen of prinsessen meer kunnen bij komen. De andere nakomelingen van Leopold I, die niet onder het KB van 1891 vielen omdat zij geen rechtstreekse mannelijke nakomelingen waren, hebben geen recht op de prinselijke titel.

Het nieuwe KB “heden in werking”. Dat is op de dag van ondertekening, 12 november 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 12 november 2015 betreffende de verlening van de titel van Prins of Prinses van België, BS 24 november 2015.
Zie ook: Koninklijk besluit van 12 november 2015 houdende instemming met het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Amedeo, Prins van België, met Mevrouw Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein, BS 24 november 2015.

Carine Govaert

Koninklijk besluit betreffende de verlening van de titel van Prins of Prinses van België

Afkondigingsdatum : 12/11/2015
Publicatiedatum : 24/11/2015

Gepubliceerd op 25-11-2015

  441