Meerderjarig kind kan andere naam kiezen bij nieuwe gerechtelijk vastgelegde afstammingsband (art. 114-117 DB Justitie)

Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie

Wanneer een meerderjarig kind - als gevolg van een gerechtelijke betwisting van de afstamming - een nieuwe afstammingsband krijgt langs vaderszijde, moederszijde of meemoederzijde, kan het zelf een nieuwe naam kiezen. Het kind kan kiezen tussen de naam van de moeder, de naam van de vader of meemoeder, of hun beide namen. Een nieuwe naam is alleen mogelijk in het kader van de zgn. ‘2 in 1-vordering’: de gerechtelijke betwisting van de oude afstamming en de toekenning van een nieuwe afstammingsband. Het is van geen belang wie de vordering heeft ingesteld.

De rechter neemt in een vonnis akte van de nieuw gekozen naam. Een aparte administratieve procedure tot naamsverandering is niet nodig. De ambtenaar van de burgerlijke stand past de geboorteakte van het kind en de akten van de burgerlijke stand aan.

Deze nieuwe regels treden in werking op 31 maart 2019. Ze zijn ook van toepassing op ‘2 in 1-vorderingen’ die al voor 31 maart 2019 zijn ingesteld voor een familierechtbank of een familiekamer van het hof van beroep.

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31 december 2018 (art. 114–117 DB Justitie)
Zie ook:
Burgerlijk Wetboek (art. 335 en 335ter)
Ilse Vogelaere
  126