Meer tijd om uitbetaling economische steun aan te vragen (art. 34 PD 2016)

Ondernemers kunnen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen genieten van tal van steunregimes. Voortaan krijgen de ondernemers meer tijd om de uitbetaling van de steun aan te vragen. Tot 12 maanden na de beëindiging van het project. Tot nu moest dat binnen de 6 maanden gebeuren.

Economisch ondersteuningsbeleid

Het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen biedt – in het kader van het economisch ondersteuningsbeleid – tal van steunregimes aan. Het gaat bv. om investeringssteun aan KMO’s en aan grote ondernemingen in de gebieden op de regionale steunkaart, steun voor extern advies en studie en opleidingssteun. Het geeft ook steun voor ecologie-investeringen, ondernemerschapsbevorderende steun, innovatiesteun en reddings- en herstructureringssteun. En steun aan ondernemingen die getroffen worden door een openbare ramp en crisis.

Uitbetalingsaanvraag

Voortaan kunnen de ondernemers tot 12 maanden na de beëindiging van het project een uitbetalingsaanvraag indienen. Tot nu ging het maar om 6 maanden. Schuldvorderingen die niet binnen 12 maanden zijn ingediend, zijn verjaard en definitief vervallen.

Een termijn van 6 maanden was voor veel ondernemers te kort. Vaak hebben ze nog niet alle facturen van de gerealiseerde kosten of investeringen ontvangen, waardoor ze nog geen uitbetaling kunnen aanvragen. Een termijn van 12 maanden zou dat probleem moeten oplossen.

Inwerkingtreding

Artikel 34 van het programmadecreet van 18 december 2015 treedt in werking op 1 januari 2016.

Bron:Decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, BS 29 december 2015 (art. 34 PD 2016)
Zie ook:Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid (art. 39)

Ilse Vogelaere

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 29/12/2015

Gepubliceerd op 03-02-2016

  67