Meer subsidiabele uren aanvullende thuiszorg in 2015

De diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg krijgen in 2015 subsidies voor 3.967.651,35 uur aanvullende gezinszorg. Dat is meer dan in 2014, toen het gesubsidieerde urencontingent aanvullende thuiszorg 3.689.034,9 uur bedroeg.

Het nieuwe urencontingent aanvullend thuiszorg wordt verdeeld tussen de erkende diensten. Aanvullende thuiszorg is bijvoorbeeld schoonmaakhulp, hulp bij karweitjes of oppashulp.

Het nieuwe Vlaamse besluit van 4 december 2015 treedt in wekring op 1 januari 2015.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2015, BS 29 januari 2016
Zie ook:Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers (bijlage I, art. 23)

Ilse Vogelaere

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2015

Afkondigingsdatum : 04/12/2015
Publicatiedatum : 29/01/2016

Gepubliceerd op 03-02-2016

  86