Meer mensen komen in aanmerking voor gratis juridische tweedelijnsbijstand

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand - Bedragen van 1 september 2020

Vanaf 1 september 2020 komen alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen tot 1.226 euro in aanmerking voor gratis juridische tweedelijnsbijstand. De inkomensgrens ligt daarmee gevoelig hoger dan het vorige plafond van 1.026 euro per maand. Voortaan komen dus heel wat meer mensen in aanmerking voor het kosteloze bijstandssysteem. Maar de jaarlijkse indexering doet niet alleen de grens voor alleenstaanden stijgen, ook gehuwden, samenwonenden en alleenstaanden met kinderen mogen voortaan meer verdienen om gebruik te kunnen maken van het systeem van de kosteloze of gedeeltelijk kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand.

Jaarlijkse indexering

De inkomensgrenzen worden ieder jaar in september aangepast aan de gezondheidsindex van de maand juli. Die indexering zorgt al heel wat jaren voor hogere bedragen. Jaar na jaar mag men iets meer verdienen om in aanmerking te komen voor het systeem. En dat is nu niet anders. Ook op 1 september 2020 stijgen de inkomensgrenzen.

Bedragen

Wie recht heeft op een gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand betaalt een eigen bijdrage aan de advocaat in de kosten van de bijstand per aanstelling door het bureau van juridische bijstand. Concreet betaalt men het verschil tussen de netto-inkomsten en de bedragen van de inkomensgrenzen voor volledig kosteloze juridische bijstand. Er geldt wel een minimum van 25 euro en een maximum van 125 euro. De advocaat voegt het ontvangstbewijs van de betaling bij het dossier.

Zie ook
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  156