Medische gerechtsdeskundigen volgend jaar alweer iets duurder

Bericht Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

De deskundigen die door de arbeidsgerechten zijn aangewezen voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen worden volgend jaar weer iets duurder. Door indexering stijgt hun ereloon. En tegelijkertijd zorgt de consumptieprijsindex ervoor dat ze in 2019 meer mogen aanrekenen voor hun onderzoeken.

Vanaf 1 januari 2019 gelden volgende tarieven:
 • erelonen
  • het persoonlijk ereloon van een psychiater of neuropsychiater: 486,86 euro (474,84 euro in 2018);
  • het persoonlijk ereloon van andere deskundigen: 410,47 euro (400,33 euro in 2018);
  • de administratieve kosten van de gerechtsdeskundige: 122,82 euro (119,78 euro in 2018);
 • de kosten voor bijkomende onderzoeken uitgevoerd door de gerechtsdeskundige of door een specialist die hij daarvoor heeft geraadpleegd
  • bijkomende onderzoeken door een psychiater of neuropsychiater: 240,63 euro (234,69 euro in 2018);
  • bijkomende onderzoeken niet uitgevoerd door een psychiater of neuropsychiater: hier gelden de tarieven van de nomenclatuur van het Riziv;
  • bijkomende onderzoeken met volledige reeks testen door een psycholoog of ergoloog: 166,86 euro (162,74 euro in 2018);
  • andere bijkomende onderzoeken of adviezen dan hierboven: 83,42 euro (81,36 euro in 2018).

De bedragen zijn van toepassing voor de expertises in geschillen waarin tegemoetkomingen aan gehandicapten, gezinsbijslagen, werkloosheidsuitkeringen, ... aan bod komen en waarvan het definitieve verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2019.

Zie ook
Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2018 , BS 14 december 2017.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  146