Mandaat van leden Benoemingscommissies Notariaat start voortaan altijd op 1 juli

Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, in verband met de benoemingscommissies voor het notariaat

1 juli wordt voortaan een belangrijke datum voor de leden van de Benoemingscommissies voor het notariaat. Bij hernieuwing van de commissies zullen de leden hun mandaat immers altijd op die dag opnemen. Het wordt een vaste afspraak in de agenda. Een belangrijke nieuwigheid ten opzichte van vandaag waar er geen datum wordt vooropgesteld.

Op dit moment valt de hernieuwing in principe tijdens de maand februari. En dat blijkt een groot probleem. Want ook het vergelijkend examen voor de kandidaat-notarissen heeft plaats rond die periode. Afhankelijk van de datum waarop Pasen valt en de weken krokus-en paasvakantie valt het examen altijd ergens tussen eind februari en begin maart. Dit betekent dus dat de organisatie van het vergelijkend examen telkens samenvalt met de hernieuwing van de benoemingscommissies.

Bij vertraging kan het dan ook zijn dat het examen (deels) wordt georganiseerd door commissies in een andere samenstelling. Hoewel men dit in het verleden trachtte op te lossen door de datum van de aantreding van de commissies op te schuiven, is het belangrijk om een structurele oplossing te voorzien. Een hernieuwing van de commissies op het einde van de examenperiode lijkt daarbij de beste piste. Met een vaste datum waarop de mandaten aanvang nemen.

De wet van 25 Ventôse jaar XI op het notarisambt wordt daarom aangevuld: ‘de leden nemen hun mandaat op op 1 juli van het jaar waarin de mandaten worden hernieuwd.’

Herinner dat de leden van de benoemingscommissies zitting hebben voor een termijn van 4 jaar, waarbij om de 2 jaar de mandaten van de helft van de werkende en de helft van de plaatsvervangende leden wordt vernieuwd. Uitredende leden zijn niet onmiddellijk herkiesbaar. Niemand mag meer dan 2 termijnen deel uitmaken van de commissies.

De nieuwe regeling wordt ook al meteen van toepassing op de huidige leden van de benoemingscommissies. Hun mandaat wordt daarom verlengd tot en met 30 juni van het jaar waarin het eindigt. Dit betekent meer concreet 30 juni 2019 voor een eerste deel leden en 13 juni 2021 voor het andere deel van de leden die voor 4 jaar zijn aangewezen.

In werking: 16 december 2018.

Bron: Wet van 23 november 2018 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, in verband met de benoemingscommissies voor het notariaat, BS 6 december 2018.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  187