Magistraten naar beroepscommissie bij slechte evaluatie (art. 58 en 59 Potpourri III-wet)

Magistraten die een ‘onvoldoende’ krijgen bij hun evaluatie kunnen in beroep gaan bij een beroepscommissie. Ze hebben dertig dagen om dat te doen.

Leden

Het College van de hoven en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie duiden de leden van de beroepscommissie aan. Per taalrol duiden ze elk 12 leden aan. Het College van de hoven en rechtbanken wijst 6 leden aan uit de rechtscolleges van eerste aanleg en 6 leden uit de hoven. Het College van het openbaar ministerie kiest 6 leden uit de parketten van de procureur des Konings en uit de arbeidsauditoraten en 6 leden uit de parketten-generaal en de auditoraten-generaal. Alle leden worden voor drie jaar aangewezen.

Beroep

Een magistraat van de zetel richt zijn beroep aan de voorzitter van het College van de hoven en rechtbanken. Een magistraat van het openbaar ministerie aan de voorzitter van het College van het openbaar ministerie. De voorzitter stelt de beroepscommissie snel samen, binnen vijf dagen. Hij kiest uit de pool van aangewezen magistraten. Bij een beroep van een magistraat van het openbaar ministerie bestaat de beroepscommissie uit drie magistraten van het openbaar ministerie. Bij een beroep van een magistraat van een rechtscollege uit drie magistraten van de zetel. De leden zijn van dezelfde taalrol als de verzoeker.

Volgens de memorie van toelichting moet de voorzitter bij de samenstelling van de beroepscommissie er op letten dat de leden niet uit het rechtscollege of het parket van de geëvalueerde komen. Er mag evenmin een hiërarchische band zijn tussen de evaluator en de leden van de beroepscommissie.

Inwerkingtreding

De artikelen 58 en 59 zijn in werking getreden op 23 mei 2016.

Bron:Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 58 en 59 Potpourri III-wet)
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 259undecies/1)

Ilse Vogelaere

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Afkondigingsdatum : 04/05/2016
Publicatiedatum : 13/05/2016

Gepubliceerd op 16-06-2016

  215