Magistraten familie- en jeugdkamers krijgen meer tijd om brevet te behalen

Magistraten van de zetel en van het openbaar ministerie die dossiers behandelen waarvoor de familiekamers en jeugdkamers bevoegd zijn, krijgen een jaar extra de tijd om het specifieke brevet te halen.

Normaalgezien loopt de termijn om de betrokken opleiding te volgen bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen af op 1 september 2015. Maar heel wat magistraten kwamen het voorbije jaar nog niet aan bod of moeten nog één of meerdere van de drie modules afwerken. Met de wet van 30 juli 2013 tot oprichting van de familie- en jeugdrechtbank is het aantal magistraten immers fors toegenomen. De wetgever verlengt de termijn daarom tot 1 september 2016.

Het Gerechtelijk Wetboek laat toe dat deze magistraten ook het komende jaar nog zonder brevet mogen worden aangewezen in of bij de familiekamers om hun ambt uit te oefenen.

De wet van 10 augustus 2015 treedt in werking op 29 augustus, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van artikel 272 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, BS 19 augustus 2015.
Zie ook Gerechtelijk Wetboek (art. 272) Wetsontwerp tot wijziging van artikel 272 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, Parl. St. Kamer 2015, nr. 54K1238/001.

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van artikel 272 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank

Afkondigingsdatum : 10/08/2015
Publicatiedatum : 19/08/2015

Gepubliceerd op 20-08-2015

  99