Magistraat van andere personeelsformatie kan afdelingsvoorzitter zijn (art. 30 Justitie I)

Een in een andere personeelsformatie benoemde magistraat kan voortaan aangewezen worden als afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur of afdelingsauditeur.

De aanwijzing in een adjunct-mandaat is volgens de huidige regels enkel mogelijk in het rechtscollege waar de magistraat op de personeelsformatie wordt aangerekend. Maar dat verandert nu voor bepaalde soorten adjunct-mandaten. Dat is het geval voor de adjunct-mandaten van afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur en afdelingsauditeur. De aanwijzing in die adjunct-mandaten is niet meer beperkt tot de magistraten aangerekend op de personeelsformatie van het betrokken rechtscollege of parket. Hierdoor kan ook een in een andere personeelsformatie benoemde magistraat aangewezen worden in het adjunct-mandaat van afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur of afdelingsauditeur.

Deze wijziging treedt in werking op 8 januari 2015.

Bron:Wet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 29 december 2014 (art. 30 Justitie I)
Zie ook:Ger.W., art. 58bis, 259quinquies en 259septies

Ilse Vogelaere

Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie

Afkondigingsdatum : 19/12/2014
Publicatiedatum : 29/12/2014

Gepubliceerd op 09-01-2015

  98